Luovi-henki esille vahvuutena johtamisen arvioinnissa

 

Ammattiopisto Luovissa toteutettiin johtamisen osa-alueen vertaisarviointi 17.-18.9.2019. Arviointihaastatteluihin osallistui 35 luovilaista eri tehtävistä eri puolilta Luovi-Suomea sekä noin 20 opiskelijoiden, sidosryhmien ja työelämän edustajaa. Lisäksi AMEO-verkoston arvioijaryhmä tutustui Luovin asiakirjoihin ja tietojärjestelmiin.

Vertaisarvioinnin palautteen mukaan Luovin yhtenä vahvuutena on Luovi-henki ja henkilöstö ja opiskelijat ovat ylpeitä luovilaisuudestaan. Myös sidosryhmät ovat pääosin tyytyväisiä Luoviin ja sen toimintaan. Vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen johdon ja henkilöstön välillä arvioitiin olevan avointa ja keskustelevaa. Myös kodin ja koulun sekä sidosryhmien välinen yhteistyö koettiin välittömäksi, avoimeksi ja luottamukselliseksi. Luovin opiskelijat kokevat olonsa turvalliseksi oppilaitoksessa ja haastatteluista heijastui opiskelijoiden tyytyväisyys oppilaitoksen tiloihin, opetukseen ja oppimisen tuen palveluihin.

Parantamiskohteena on lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaitoksen asioihin myös muissa kuin itseään koskevissa asioissa. Lisäksi kehittämistä kaipaavat sidosryhmien huomioiminen palautetiedon käsittelemisessä ja työelämäyhteistyö.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.