Etätyöskentely sujuu Luovissa

Vaaleahiuksinen nainen työskentelee kannettavalla tietokoneella.

Luovissa tehtiin huhti-toukokuun vaihteessa kysely henkilöstölle etäopetuksen ja -työskentelyn sujumisesta. Kyselyyn vastasi yli 500 luovilaista. Tulokset osoittavat, että yhteydenpito ja työskentely opiskelijoiden, työkavereiden ja verkostojen kanssa toimii hyvin myös etänä.

Henkilöstöstä noin 80 % kokee etätyöskentelyn mielekkäänä. Useat vastaajat totesivat työskentelyn olevan osittain jopa tehokkaampaa. Monilla etätyö ei ole vaikuttanut työtehtävien hoitamiseen, vaan työt sujuvat samoin kuin ennenkin. Noin 90 % henkilöstöstä kokee työhyvinvointinsa hyväksi. Työnteon ja taukojen rytmityksen, virtuaalisten tapaamisten ja positiivisen ajattelutavan mainittiin tukevat työhyvinvointia.

Etätyön haasteiksi koettiin mm. puutteellinen työergonomia, vähäiset sosiaaliset kontaktit ja vapaamuotoisen vuorovaikutuksen vähyys. Opiskelijoille haasteellisena asiana esille nostettiin heidän erilaiset mahdollisuutensa tehdä tehtäviä ja oppia etänä. 

Etäopetuksessa ja -ohjaamisessa on käytetty laajasti erilaisia digisovelluksia ja järjestelmiä. Henkilöstöstä 86 % pitää omaa osaamistaan digitaalisten sovellusten ja työvälineiden käytössä hyvänä. Opetushenkilöstö arvioi, että opiskelijoiden opinnot ovat edenneet etäopiskelun aikana valtaosalla hyvin ja että valmistuminen siirtyy tai uhkaa siirtyä vain pienellä joukolla opiskelijoita. 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.