Opiskelijat ja vanhemmat tyytyväisiä Luovin etäopetukseen

Ammattiopisto Luovin opiskelijoilta sekä heidän huoltajiltaan kysyttiin toukokuussa, miten Luovi on onnistunut etäopetuksen järjestämisessä. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 80 % ja huoltajista 85 % kokee etäopiskelun sujuneen hyvin.

Opiskelijoiden vastausten perusteella opiskelijoiden ja Luovin opetushenkilöstön välinen yhteydenpito on toiminut erittäin hyvin. Osa vastaajista ilmoitti kuitenkin kaipaavansa lähiopetusta ja opiskelukavereita. Erilaisia oppimista tukevia keinoja, välineitä ja järjestelmiä on käytetty laajasti. Opiskelijoista 91% arvioi opintojen edenneen etäopiskelun aikana suunnitelman mukaisesti. Osalla opiskelijoista opintojen suorittamista on haastanut näyttöjen tai työelämässä oppimisen siirtyminen sekä opiskelumotivaation ylläpitäminen.

Kaikki opiskelijat ja 90 % huoltajista kokivat, että tukea ja ohjausta on ollut riittävästi. Sekä opiskelijat että huoltajat toivat esille, että vanhempien tukea on tarvittu opiskelussa: noin 60 % huoltajista ilmoitti, että on ollut itse enemmän mukana nuorensa opiskelussa kuin normaalitilanteessa. Opiskelijoista 57% sisällyttäisi jatkossakin ohjatun etäopiskelun yhdeksi tavaksi suorittaa opintoja.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.