Luovi-logo

Pakolliset opinnot

Orientoituminen


Koulutuksen ja ammattien tuntemus

  • Tutustut jatko-opintojen vaihtoehtoihin
  • Tutustut eri ammatteihin
  • Tutustut ja harjoittelet opiskelupaikan hakemista