Luovi-logo

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen

Opiskeluvalmiudet


  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen