Luovi-logo

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen

Viestintä- ja vuorovaikutus


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

  • Kehität ja arvioit opiskelu- ja vuorovaikutustaitojasi
  • Arvioit ja kehität luku- ja kirjoitustaitojasi
  • Harjoittelet tiedonhakua erilaisia välineitä käyttäen
  • Kehität tietotekniikan osaamistasi
  • Opiskelet ja vahvistat englanninkielen taitojasi
  • Opiskelet ja vahvistat ruotsinkielen taitojasi
  • Jos suomi ei ole äidinkielesi, opiskelet kieltä niin, että pärjäät ammattiopinnoissa