Luovi-logo

Työssä oppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen

Eduskunta


  • Hankit tietoa sinua kiinnostavista koulutuksista
  • Kehität valmiuksiasi toimia tulevassa ammatissasi
  • Arvioit soveltuvuuttasi eri ammatteihin käytännön toiminnan kautta
  • Vahvistat työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitojasi
  • Pohdit työelämän oikeudenmukaisuutta
  • Pohdit työympäristön viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä
  • Tunnet työelämän pelisäännöt sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
  • Tunnet työturvallisuusohjeet ja toimit niiden mukaisesti
  • Suunnittelet omaa työskentelyäsi ja toimit tavoitteiden mukaisesti
  • Tutustutut oppisopimuskoulutukseen periaatteet ja pohdit soveltuvuutesi siihen