VET Schools Doing Green

VET Schools Doing Green on eurooppalainen hanke, jonka tavoitteena on edistää kestävämpää ja ympäristötietoisempaa tulevaisuutta koulutuksen sekä siihen liittyvien käytännön toimien avulla.

Tavoitteena on lisätä opetushenkilöstön tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda2030) sekä avartaa näkökulmia tutustumalla hankekumppaneiden toimiin kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Henkilöstön osaamisen vahvistamisella on suora yhteys opiskelijoiden osaamisen vahvistamiseen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Toteutusaika: 1.10.2023-31.12.2025

Tavoitteemme

  1. Kehittää ja kannustaa ammatillisen koulutuksen henkilöstön kestävän kehityksen ja ympäristöä säästävien taitojen, asenteiden ja arvojen edistämistä ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa;
  2. Sisällyttää kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, Agenda2030) teemoja opetuksen käytännön toteuttamiseen ja lisätä näin opiskelijoiden tietoisuutta ja käytännön toimia kohti kestävämpää tulevaisuutta
  3. Levittää hankkeessa löydettyjä hyviä käytänteitä, huomioita, kehittämisprojektien tuloksia ja oppimistehtäviä eteenpäin hyödynnettäväksi.

Aktiviteetit

  1. Henkilöstön tietoisuuden kehittämiseen kestävän kehityksen toimista järjestämällä 4 henkilöstöviikkoa, jotka järjestetään pareittain ja jokaiseen pariin kuuluu yksi maa Etelä-Euroopasta ja yksi Pohjois-Euroopasta. Jokaisen parin ensimmäinen viikko on omistettu oppimiselle ja harjoittelulle, toinen harjoitteluun: henkilöstön jäsenet kehittävät oppimistehtävän/-tehtäviä opiskelijoille.
  2. Opiskelijoiden tietojen, taitojen ja asenteiden kehittäminen osana valmentavan koulutuksen tai tutkinnon opiskelua. Opiskelijat osallistuvat omissa opinnoissaan kestävän kehityksen oppimistehtäviin tai projekteihin, joissa voi olla mukana yrityksiä ja jopa paikallisyhteisöä.
  3. Sosiaalisen median alustojen kautta jaetaan hankkeen tuotoksia, tehtyjä huomioita sekä hyviä käytänteitä.

Kumppanit

Alfa-college, Enac ETS, Kuressaare Ametikool, San Viator, Live ja Ammattiopisto Luovin logot.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Lisätietoja

Katja Holanti
koulutuspäällikkö
katja.holanti@luovi.fi
+358 40 319 3077