WATTI - Vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön logo.
Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.

WATTI – Vastavuoroisen työelämäyhteistyön malli

Vastavuoroisen työelämäyhteistyön malli sisältää neljä erillistä osaa. Näiden teemojen alle on koostettu menetelmät, materiaalit ja käytettävät työvälineet.  

Malli toimii ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten erityisoppilaitosten olemassa olevien työelämäyhteistyöprosessien lisänä. Eri osioita voi hyödyntää erikseen tai yhdessä.