Luovi i korthet

Luovi är den största specialyrkesläroanstalten i Finland. Luovi finns på över 30 orter runtom Finland.

Vi erbjuder en egen väg för alla till arbetslivet och till ett gott liv. Vi tror att varje individ är speciell och förtjänar lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Luovi fakta

 • Vår uppgift är att ordna yrkesutbildning för studerande i behov av krävande särskilt stöd.
 • Över 2000 studerande (1770 studerandeår / 2024)
 • Över 900 anställda
 • Finns på över 30 orter runtom Finland
 • Omsättning är 74,9 Miljon Euro (2024)
 • Medlem i Education Finland
 • Experttjänster inom yrkesinriktad specialundervisning

Världens bästa plats med mångsidigt kunnande och kompetens

Vår vision är att vara världens bästä plats med mångsidigt kunnande och kompetens. Våra värden är kreativitet, nytänkande, kunnande, engagemang och glädje.

Vi har ett speciellt uppdrag. Vårt speciella uppdrag är yrkesutbildning. Vi vill öka möjligheter för våra studerande till jämlikt deltagande. De starka lokala och regionala nätverken fungerar som en grund för våra nationella verksamheten.

Acceptera kakor om du kan inte se video.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Utbildning

Luovi ordnar yrkesutbildning för unga studerande med behov för krävande särskilt stöd. Undervisningsspråket är finska. Hos oss studerar du enligt en individuell plan samt i praktiken.

 • Yrkesutbildning i sex olika branscher
 • Utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA)
 • Förberedande utbildning inför arbetslivet och ett självständigt liv (TELMA)
 • I samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser.

Expertservice

Som den största aktören i vår bransch är Luovi en betydelsefull utvecklare av specialyrkesutbildning. Vi är aktivt med i många nationella och internationella projekt och nätverk.

Vi erbjuder vårt kunnande i yrkesinriktad specialundervisning som expertservice till andra läroanstalternas personal.