Luovi i korthet

Luovi är den största specialyrkesläroanstalten i Finland. Luovi finns på 23 orter runtom Finland.

Vi erbjuder en egen väg för alla till arbetslivet och till ett gott liv. Vi tror att varje individ är speciell och förtjänar lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Luovi fakta

 • Vår uppgift är att ordna yrkesutbildning för studerande i behov av krävande särskilt stöd.
 • Över 1800 studerande (1560 studerandeår/2020)
 • Över 700 anställda
 • Finns på 23 orter runtom Finland
 • Omsättning är 48,7 Miljon Euro (2019)
 • Medlem i Education Finland
 • Experttjänster inom yrkesinriktad specialundervisning

Världens bästä plats med mångsidigt kunnande och kompetens

Vår vision är att vara världens bästä plats med mångsidigt kunnande och kompetens. Våra värden är kreativitet, nytänkande, kunnande, engagemang och glädje.

Vi har ett speciellt uppdrag. Vårt speciella uppdrag är yrkesutbildning. Vi vill öka möjligheter för våra studerande till jämlikt deltagande. De starka lokala och regionala nätverken fungerar som en grund för våra nationella verksamheten.

Utbildning

Luovi ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna studerande med behov för krävande särskilt stöd. Undervisningsspråket är finska. Hos oss studerar du enligt en individuell plan samt i praktiken.

 • Yrkesutbildning i sex olika branscher
 • Förberedande utbildning inför grundläggande utbildning (VALMA)
 • Förberedande utbildning inför arbetslivet och ett självständigt liv (TELMA)
 • Kompletterande yrkesutbildning för vuxna vilka behöver uppdatera eller utveckla sina yrkeskunskaper samt behöver stöd i sina studier
 • I samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser.

Expertservice

Som den största aktören i vår bransch är Luovi en betydelsefull utvecklare av specialyrkesutbildning. Vi är aktivt med i många nationella och internationella projekt och nätverk.

Vi erbjuder vårt kunnande i yrkesinriktad specialundervisning som expertservice till andra läroanstalternas personal.