Utbildning

Luovi ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna studerande med behov för krävande särskilt stöd. Undervisningsspråket är finska. Hos oss studerar du enligt en individuell plan samt i praktiken.

Yrkesutbildning och förberedande utbildning

Luovi ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna studerande med behov för krävande särskilt stöd. Undervisningsspråket är finska. Hos oss studerar du enligt en individuell plan samt i praktiken.

  • Yrkesutbildning i sex olika branscher
  • Utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA)
  • Förberedande utbildning inför arbetslivet och ett självständigt liv (TELMA)
  • Kompletterande yrkesutbildning för vuxna vilka behöver uppdatera eller utveckla sina yrkeskunskaper samt behöver stöd i sina studier
  • Vi har kontinuerlig ansökningstid till våra utbildningar.

I samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser

Studiemiljöerna varierar, man kan studera på arbetsplatsen, vid en läroanstalt osv. Varje studerande har sin egen individuella studieplan och får stöd för sina studier från ett mångprofessionellt team som sammanställts av vår personal.

Bekanta dig med Luovi

Du kan också komma till en utbildningsprövning hos oss. Du kan bekanta dig med den bransch du är intresserad av. Utbildningsprövning hjälper dig att hitta just ditt yrke och utreder din lämplighet och motivation för både studierna och yrket.