Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://luovi.fi/sv/ och har upprättats 20.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av Avidly Oyj.

Tjänstens tillgänglighet 

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven. 

Innehåll som inte är tillgängliga:

  • filer skapade med kontorsprogram (docx, pdf), som har publicerats före 23.9.2018 
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020 

Respons och kontaktinformation

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den per e-post: viestinta@luovi.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000