Luovi-logo

Pakolliset opinnot

Orientoituminen


  • Opiskelijan itsetuntemus oppimisen tukena
  • Koulutuksen ja ammattien tuntemus
  • Opiskeluvalmiudet
  • Työelämään, ammatteihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen perehtyminen
  • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja jatkosuunnitelmat