Töissä Luovissa – ohjaaja

Parasta on yhteishenki ja tekemisen kulttuuri

Pertti Ruottinen
Ohjaaja, Oulun yksikkö

Pertti Ruottinen on työskennellyt ohjaajana Ammattiopisto Luovin Oulun yksikössä vuodesta 2008 lähtien. Alun perin hän tuli ohjaajaksi kone- ja metallialan perustutkintoon. Nykyisissä tehtävissään puualan perustutkintoryhmässä Ruottinen on työskennellyt reilut neljä vuotta.

Puualan artesaaniksi hieman ennen Luovissa aloittamista valmistunut Ruottinen viihtyy tehtävissään. Hänen työhönsä ohjaajana kuuluu muun muassa puualan työkoneiden käyttöön perehdyttäminen ja käytön ohjaus. Ruottisen tehtäviin sisältyy myös koneiden ja laitteiden kunnossapidosta ja huollosta huolehtiminen.

Toissa Luovissa ohjaaja

Vastuullisena ryhmänohjaajana Ruottinen osallistuu myös opetuksen suunnitteluun ja HOJKSien laatimiseen yhdessä ryhmän vastuuopettajan eli luokanvalvojan kanssa.
Parasta työssä on Ruottisen mukaan mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Koska Ruottinen tekee töitä työparina yhdessä opettajan kanssa, myös keskustelu on työssä keskeisessä roolissa. ”Panostamme yhteishenkeen ja tekemisen kulttuuriin. Tavoitteena on, että kaikki viihtyvät”, Ruottinen kertoo.

Työtä käsillä

Ryhmässä, jossa Ruottinen työskentelee, opiskelu on työvaltaista käsillä tekemistä. Ohjaaja ja opettaja tekevät töitä opiskelijoiden rinnalla. ”Asiakastöitä on enenevässä määrin. Niitä tehdään paitsi ulkopuolisille, myös sisäisille asiakkaille. Paljon tehdään myös yhteistyötä eri perustutkintojen ja valmentavan koulutuksen kanssa”, Ruotinen selventää.

Ennen Luoviin tuloa Ruottinen työskenteli 15 vuotta Oulun kaupungin palveluksessa lastensuojelutehtävissä. Aikaisemmasta työkokemuksesta on ollut hyötyä nykyisessä työssä. ”Kykynsä saa Luovissa varmasti halutessaan käyttöön. On työryhmiä, koulutuksia, kansainvälistä toimintaa ja erilaisia kerhoja. Myös työhyvinvointia tuetaan eri tavoin, muun muassa liikuntaeduilla”, Ruottinen luettelee.

Millaista työtä ohjaajat tekevät Luovissa?

Ohjaaja työskentelee opiskelijaryhmässä opettajan työparina. Hän vastaa opiskelijaryhmän ohjaamisesta opinnoissa ja arkielämän taidoissa. Ohjausta voi tapahtua niin koulussa kuin opiskelijoiden työssäoppimispaikoilla. Ohjaaja osallistuu opiskelijoiden yksilöllisten polkujen eli henkilökohtaisten opetuksen järjestämistä koskevien suunnitelmien laatimiseen. Työtä tehdään yhteistyössä opiskelijoiden lähiverkostojen kanssa ja osana moniammatillista tiimiä.

Luovissa tarvitaan ohjaajia monenlaista osaamista vaativiin tehtäviin ja eri koulutusaloille. Perustutkintoon johtavia koulutuksia ovat esim. autoala, kiinteistöpalvelut, hotelli-, ravintola- ja catering-ala sekä mediapalvelut. Ryhmässä työskentelevää ohjaajaa kutsumme ryhmäohjaajaksi. Lisäksi tarvitsemme henkilökohtaisia ohjaajia sekä asuntolaohjaajia Luovin asuntoloihin.

Ryhmäohjaajan työssä tarvittavaan koulutukseen ja osaamiseen vaikuttaa ohjattavan opiskelijaryhmän koulutusala. Perustutkintoon johtavilla aloilla ohjaajalta edellytetään kyseisen alan koulutusta ja osaamista sekä ohjauksellista koulutusta (esim. koulunkäynnin avustaja tai lähihoitaja). Valmentavan koulutuksen ohjaajalta, asuntolaohjaajalta sekä henkilökohtaiselta ohjaajalta edellytetään ohjauksellista koulutusta ja osaamista.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.