Palvelut työelämälle

Haluamme palvella työelämäkumppaneita joustavasti ja auttaa löytämään työlle tekijöitä. Yhteisellä suunnittelulla varmistamme, että saatte työhön sitoutuneita ja motivoituneita osaajia, joista monille rutiinimaisetkin tehtävät ovat tärkeitä ja merkityksellisiä – oikeaa työtä.

Osaajia juuri teidän tarpeisiinne

Onko teillä akuuttia tarvetta työntekijöille tai haluatteko varmistaa osaavaa työvoimaa pitkällä aikavälillä? Harkitsetko opiskelijan työllistämistä tai oppisopimus- tai koulutusopimuspaikan tarjoamista?

Haluamme yhdessä työnantajan kanssa suunnittelemalla varmistaa, että työ ja tekijä kohtaavat. Meiltä voit kysyä myös valmistuvia ammattilaisia.

Myös erilaiset projektityöt ja tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ovat mahdollisia. Yhdessä suunnittelemalla löydämme joustavan ratkaisun juuri teidän tarpeisiinne.

Työelämässä oppiminen

Meillä Luovissa opiskelijat hankkivat osaamista aidoissa työtehtävissä työpaikoilla koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai niitä joustavasti yhdistellen. Molemmissa malleissa varmistetaan yhdessä, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat työtehtävät, riittävästi toimintaa, tarpeelliset tuotantovälineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen.

Milloin koulutussopimus?

 • Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen).
 • Voidaan sopia ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja valmentavaan koulutukseen.
 • Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa.
 • Henkilö säilyy opiskelijana.
 • Sopii kaikenikäisille.
 • Opiskelija ei ole työsuhteessa. Voi ajoittua 1-5 päivälle viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
 • Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja.
 • Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.
 • Koulutussopimus suunnitellaan ja suoritetaan tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.
 • Voidaan sopia myös kesän ajalle.

Milloin oppisopimus?

 • Oppisopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista ammattia opiskelevalle, rekrytoitavalle tai työssä olevalle henkilölle.
 • Voidaan sopia ammatilliseen tutkintokoulutukseen.
 • Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Henkilöstä tulee työntekijä.
 • Sopii kaikenikäisille.
 • Opiskelija on työsuhteessa ja työskentelee keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.
 • Opiskelijalle maksetaan TESin mukaista palkkaa. Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja.
 • Työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.
 • Voidaan sopia tutkinnon osan tai osien, pienempien kokonaisuuksien tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
 • Voidaan sopia myös kesän ajalle.

Todistus työelämässä oppimisesta -lomake (PDF, linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Työelämäpalaute

Työelämäpalaute on asiakastyytyväisyyskysely, jolla seurataan työelämän kokemuksia ammatillisen oppilaitoksen toiminnasta ja palveluista liittyen oppisopimuksella tai koulutussopimuksella järjestettyyn koulutukseen. Työelämäpalautetta kerätään tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden työpaikkajaksoilta 1.7.2021 alkaen.

Työpaikkaohjaajakysely

On vastuulliselle työpaikkaohjaajalle suunnattu kysely

 • Opetushallitus lähettää kyselylinkin automaattisesti sähköpostilla ja tekstiviestillä vastuulliselle työpaikkaohjaajalle, kun työpaikkajakso päättyy.
 • Tarvittaessa vastuullinen työpaikkaohjaaja voi lähettää kyselyn vastattavaksi toiselle henkilölle, joka on osallistunut opiskelijan ohjaamiseen.
 • Vastausaika on 30 vrk kyselylinkin lähetyksestä.

Työpaikkakysely

On suunnattu koulutussopimus- tai oppisopimustyöpaikan edustajalle, joka vastaa yhteistyöstä koulutuksen järjestäjän kanssa ja työpaikan toiminnoista laajemmin, ei ainoastaan yksittäisten opiskelijoiden ohjaamisesta.

 • Lähetetään enintään kaksi kertaa vuodessa koulutus- tai oppisopimustyöpaikan edustajalle, jos työpaikalla on ollut työpaikkajaksoja edeltävinä ajanjaksoina.
 • Koulutuksen järjestäjä lähettää kyselylinkit työelämäyhteistyökumppaneilleen.
 • Kyselyyn vastaamisaika on 1.1. – 28./29.2. tai 1.7. – 31.8.

Yhteistyöllä työ ja tekijä kohtaavat

Osaamista työpaikoille opiskelijan ohjaukseen

Tarjoamme maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta työnantajille, työpaikkaohjaajille, työpaikalla uusia työntekijöitä perehdyttäville sekä kaikille oman osaamisensa täydentäjille.

Työpaikkaohjaajakoulutus tarjoaa työvälineitä, valmiuksia ja vertaistukea kaikille työpaikallaan ohjaustyötä tekeville.
Järjestämme työpaikkaohjaajakoulutusta yhteistyössä muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Ohjaan.fi-sivustolta löydät tukimateriaalia työpaikkaohjaukseen sekä mahdollisuuden kouluttautua verkon kautta. Tutustu sivustoon ja verkkokoulutukseen alla olevista linkeistä (avautuvat uuteen välilehteen).

Työhön ja hyvään elämään – yhdessä