Palvelut työelämälle

Haluamme palvella työelämäkumppaneita joustavasti ja auttaa löytämään työlle tekijöitä. Yhteisellä suunnittelulla varmistamme, että saatte työhön sitoutuneita ja motivoituneita osaajia, joista monille rutiinimaisetkin tehtävät ovat tärkeitä ja merkityksellisiä – oikeaa työtä.

Osaajia juuri teidän tarpeisiin

Onko teillä akuuttia tarvetta työntekijöille tai haluatteko varmistaa osaavaa työvoimaa pitkällä aikavälillä? Harkitsetko opiskelijan työllistämistä tai oppisopimus- tai koulutusopimuspaikan tarjoamista? Myös erilaiset projektityöt ja tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ovat mahdollisia. Yhdessä suunnittelemalla löydämme joustavan ratkaisun juuri teidän tarpeisiinne.

Työelämässä oppiminen

Meillä Luovissa opiskelijat hankkivat osaamista aidoissa työtehtävissä työpaikoilla koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai niitä joustavasti yhdistellen. Työelämässä oppimista on valmentavassa koulutuksessa ja ammatillisissa tutkinnoissa. Haluamme yhdessä työnantajan kanssa suunnittelemalla varmistaa, että työ ja tekijä kohtaavat. Meiltä voit kysyä myös valmistuvia ammattilaisia.

Yhteistyöllä työ ja tekijä kohtaavat

Tukea työllistäjälle

Työnantajana voit saada tukea erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämiseen. Tutustu esimerkiksi seuraaviin tukimuotoihin:

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki ja se voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista.

Työnantajalle maksetaan oppisopimuksen koulutuskorvausta, jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä arvioivat, että koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja sopivat korvauksen maksamisesta.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella. Työnantajana voit saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä.

Luovin tarjoamia tukimuotoja

Työyhteisövalmennus tarjoaa työnantajalle ja työyhteisölle tietoa erityistä tukea tarvitsevan työntekijän työllistämiseen, työhön perehdyttämiseen sekä työyhteisöön integroitumiseen liittyvistä asioista.

Yritysvaikutusten arviointi ennakoi erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisestä syntyviä vaikutuksia.

Kysy lisää Luovin tarjoamista tukimuodoista: työelämäasiantuntija Jari Keisu, puh. 040 319 3193, jari.keisu@luovi.fi

Osaamista työpaikoille opiskelijan ohjaukseen

Tarjoamme maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta työnantajille, työpaikkaohjaajille, työpaikalla uusia työntekijöitä perehdyttäville sekä kaikille oman osaamisensa täydentäjille.

Työpaikkaohjaajakoulutus tarjoaa työvälineitä, valmiuksia ja vertaistukea kaikille työpaikallaan ohjaustyötä tekeville.
Järjestämme työpaikkaohjaajakoulutusta yhteistyössä muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Kysy lisää työelämäyhteistyöstä

Luovin haku- ja neuvontapalvelut
Avoinna maanantaista torstaihin kello 9.00–15.00 ja perjantaisin kello 9.00–14.00.

040 319 3000
info@luovi.fi

Käyntiosoite: Veteraanikatu 2, H15, 90130 Oulu