Hae opiskelemaan

Luovissa voit opiskella valmentavassa koulutuksessa sekä suorittaa ammatillisia tutkintoja. Luovi voi olla sinulle sopiva opiskelupaikka, jos tarvitset opinnoissa yksilöllistä tukea ja ohjausta. 

Voit hakea opiskelijaksi Luoviin kahdella eri tavalla:

 • jatkuvassa haussa ympäri vuoden
 • kevään yhteishaussa 23.2.–7.4.2021

Huomaa, että kevään hakuaikaa on pidennetty kahdella viikolla. Hakemusten liitteet tulee toimittaa 9.4.2021 mennessä.

Kevään yhteishaku

Oletko päättämässä peruskoulun keväällä? Kevään yhteishaku on erityisesti sinua varten. Hakuaika on 23.2–7.4.2021. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -sivuston kautta. Opintopolussa kevään haun nimi on Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Katso keväällä haussa olevat Luovin koulutukset tästä linkistä.

Näin haet kevään yhteishaussa 23.2. – 7.4.2021

Katso videolta ohjeet, kuinka Luoviin haetaan kevään haussa.

Jatkuva haku

Oletko ilman opiskelupaikkaa tai opintosi ovat jääneet kesken? Puuttuuko sinulta ammatillinen koulutus tai haluatko vaihtaa toisesta oppilaitoksesta opiskelemaan Luoviin? Voit hakea Luoviin jatkuvassa haussa.

Jatkuva haku on valintasi myös, jos haluat suorittaa erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Haussa olevat koulutukset löydät koulutushaun avulla.

Näin haet jatkuvassa haussa

Lisäohjeita hakemisesta ja opiskelijavalinnasta

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Toimita hakemukseen tarvittavista liitteistä kopiot Luoviin:

 • jatkuvassa haussa mahdollisimman pian 
 • kevään yhteishaussa 9.4.2021 mennessä

Työ- ja koulutodistukset

 • perusopetuksen päättötodistus (perusopetuksen päättävän ei tarvitse toimittaa hakemuksensa liitteeksi 9. luokan välitodistusta)
 • valmentavan koulutuksen todistukset
 • tutkintotodistukset (kaikki tutkintotodistuksen sivut, myös takasivu)
 • opintosuoritusotteet ja opintokortit
 • muut mahdolliset opiskelutodistukset (sisältäen muun muassa vapaan sivistystyön koulutukset, avoimet korkeakouluopinnot ja korttikoulutukset)
 • työtodistukset

Lisäksi vähintään yksi asiantuntijan laatima ajantasainen lausunto tai selvitys tuen tarpeesta opinnoissasi, esimerkiksi:

 • aikaisemmin laadittu HOJKS, HOKS tai siirto-HOJKS
 • tehostetun tuen oppimissuunnitelma
 • terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B- tai C-lausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä
 • psykologin tai terapeutin lausunto
 • opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon henkilöstön lausunto
 • pedagoginen arvio tai -selvitys
 • toimintakykyarvio, kuntoutusselvitys
 • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma
 • lausunto maahanmuuttajataustaisen hakijan erityisen tuen tarpeesta.

Luoviin toimitetaan vain yhdet kopiot liitteistä.

Luovissa koulutuskokeilussa olleiden liitteet

 • Jos toimitit koulutuskokeilua varten kuluneen vuoden aikana liitteitä, samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.
 • Jos koulutuskokeilun jälkeen tuen tarpeeseen on tullut muutoksia tai on laadittu uusia lausuntoja tai selvityksiä, toimita ne liitteeksi.

Ohjeita kevään yhteishakuun

Syksyllä 2021 Luovissa alkavaan koulutukseen haetaan ammatillisten erityisoppilaitosten kevään yhteishaussa Opintopolku.fi -sivustolla. Opintopolussa kevään haun nimi on Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Kevään yhteishaku on ensisijaisesti suunnattu peruskoulunsa päättäville hakijoille.  Hakuaika alkaa 23.2. kello 8.00 ja päättyy 7.4. kello 15.00.

Kevään haussa voi hakea opiskelemaan: 

 • Ammatillista perustutkintoa
 • Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulusta (VALMA)
 • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA)

Ohjeita kevään yhteishakuun:

 • Hakulomake on hakuaikana Opintopolku.fi -sivuston etusivulla osoitteessa: www.opintopolku.fi. Hakulomakkeen pääsee täyttämään ilman erillistä tunnistautumista.
 • Hakija voi valita 1-5 hakutoivetta. Ensimmäiseksi merkitään hakijan ensisijainen hakutoive.
 • Hakemuksen täytyy olla tallennettuna viimeistään 7.4.2021 kello 15.00.

Hakemuksen liitteeksi toimitetaan kopiot:

Työ- ja koulutodistukset

 • perusopetuksen päättötodistus (perusopetuksen päättävän ei tarvitse toimittaa hakemuksensa liitteeksi 9. luokan välitodistusta)
 • valmentavan koulutuksen todistukset
 • tutkintotodistukset (kaikki tutkintotodistuksen sivut, myös takasivu)
 • opintosuoritusotteet ja opintokortit
 • muut mahdolliset opiskelutodistukset (sisältäen muun muassa vapaan sivistystyön koulutukset, avoimet korkeakouluopinnot ja korttikoulutukset)
 • työtodistukset

Lisäksi vähintään yksi asiantuntijan laatima ajantasainen lausunto tai selvitys tuen tarpeesta opinnoissasi, esimerkiksi:

 • aikaisemmin laadittu HOJKS, HOKS tai siirto-HOJKS
 • tehostetun tuen oppimissuunnitelma
 • terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B- tai C-lausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä
 • psykologin tai terapeutin lausunto
 • opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon henkilöstön lausunto
 • pedagoginen arvio tai -selvitys
 • toimintakykyarvio, kuntoutusselvitys
 • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma
 • lausunto maahanmuuttajataustaisen hakijan erityisen tuen tarpeesta.

Luoviin toimitetaan ainoastaan yhdet kopiot liitteistä.

Luovissa koulutuskokeilussa olleiden liitteet

 • Jos koulutuskokeilua varten on kuluneen vuoden aikana toimitettu liitteitä, samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.
 • Jos koulutuskokeilun jälkeen tuen tarpeeseen on tullut muutoksia tai on laadittu uusia lausuntoja tai selvityksiä, toimitetaan ne liitteeksi.

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa 9.4.2021 mennessä Luoviin:

 • postiosoite: Ammattiopisto Luovi, haku- ja neuvontapalvelut, PL 389, 90101 Oulu tai
 • sähköposti: info@luovi.fi (omalla vastuulla).

Kysy lisää hakemisesta:

Luovin haku- ja neuvontapalvelut avoinna maanantaista torstaihin kello 9.00-15.00 ja perjantaisin kello 9.00-14.00.

 • sähköposti: info@luovi.fi
 • puhelin: 040 319 3000
 • chat: luovi.fi.

Tietoa kevään yhteishaun opiskelijavalinnasta

 • Hakijoihin otetaan Luovista yhteyttä haastatteluiden sopimiseksi.
 • Opiskelijavalinnat tehdään toukokuussa.
 • Valintojen tulokset julkaistaan 17.6. alkaen. Opetushallitus lähettää kaikille hakijoille sähköisen tuloskirjeen valinnan tuloksista.
 • Lisäksi valituille tulee valintakirje ja palautettavat lomakkeet Luovilta. Valitsematta jääneille tulee tuloskirje Opetushallituksesta.
 • Opiskelupaikka otetaan vastaan palauttamalla vahvistamislomake ja palautettavat lomakkeet Luoviin 1.7. mennessä.
 • Jos hakija on täyttänyt hakemukseen sähköpostiosoitteen, valintatulos tulee myös sähköpostiin ja opiskelupaikan voi ottaa vastaan sähköpostissa olevan linkin kautta.
 • Valintakirjeen mukana lähetetyt palautettavat lomakkeet tulee palauttaa täytettynä Luoviin.
 • Luovi.fi -sivustolla julkaistaan niiden opiskelijaksi valittujen nimet, jotka ovat antaneet siihen luvan.
 • Mikäli hakija ei vastaanota paikkaa 1.7. mennessä, opiskelupaikka annetaan varasijalla seuraavana olevalle.
 • Varasijat ovat voimassa 20.8. saakka. Varasijalta hyväksyttäville tulee valintakirje ja palautettavat lomakkeet Luovilta ja valintatieto hakulomakkeella annettuun sähköpostiin.

Opiskelijavalinnan perusteet

Valmentava koulutus ja ammatilliset perustutkinnot

Opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijat, jotka ovat oikeutettuja opinnoissaan ja työllistymisessään vaativaan erityiseen tukeen, ohjaukseen ja neuvontaan.

Erityisen tuen tarpeita opinnoissa voivat aiheuttaa esimerkiksi terveydelliset syyt, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Valinnassa huomioidaan lisäksi hakijan opiskelu- ja toimintakyky haettavaan koulutukseen ja tutkintoon. Valinnassa ovat ensisijaisia nuoret, ilman ammatillista tutkintoa olevat hakijat.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on alan peruskoulutus tai vastaava työelämässä hankittu osaaminen. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa ja se on tarkoitettu henkilölle, jolla on alan peruskoulutus ja/tai vahva alan työkokemus. Ammattitutkintojen opiskelijavalinnoissa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat hakijat.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei yleensä saa olla este opiskelijaksi ottamisessa. Ammatillisissa tutkinnoissa voi kuitenkin olla tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, joiden tarkoituksena on edistää turvallisuutta opiskelussa ja myöhemmin työelämässä. Tämän lisäksi niin sanotuissa SoRa-tutkinnoissa on ammatillisen koulutuksen laissa (531/2017) määriteltyjä erityisiä turvallisuuteen tai terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Näitä tutkintoja ovat Ammattiopisto Luovissa:

 • Logistiikan kuljetuspalvelujen perustutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto.

Hakijalta pyydetään tarvittaessa ennen opiskelijaksi ottamispäätöstä tarkempi selvitys tai todistus terveydentilasta ja/tai toimintakyvystä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Tilanteissa, jossa hakija ei täytä SORA-säädösten mukaisia edellytyksiä, häntä ei voida valita opiskelijaksi. Tietojen salaaminen opiskelijavalinnan yhteydessä johtaa opiskeluoikeuden peruuttamiseen myöhemmin.

Kaikkien tutkintojen osalta on tärkeää, että hakija perehtyy ennen hakupäätöstä hakemaansa tutkintoon sekä siihen liittyviin suosituksiin sekä mahdollisiin vaatimuksiin. Keskeistä on pohtia, onko hakijalla tosiasialliset mahdollisuudet toimia opintoihin liittyvissä käytännön työtehtävissä kohtuullisin opiskeluhuollon tai muiden tukitoimien avulla. Jos hakija haluaa selvittää opiskelumahdollisuuksiaan hakemaansa tutkintoon, niin hänen kannattaa olla yhteydessä Ammattiopisto Luovin haku- ja neuvontapalveluihin tai terveydenhuollon ammattihenkilöön.

Maahanmuuttajataustaiset hakijat, joilla on erityisen tai vaativan erityisen tuen tarve, voivat hakea Luoviin, mikäli heillä on riittävä suomenkielen taito. Valintahaastattelujen yhteydessä tehdään tarvittaessa kielikoe.

Opiskelijavalinnan tueksi voidaan järjestää haastattelu, koulutuskokeilu tai valintakurssi sekä tarvittaessa soveltuvuustehtävä.

Mietityttääkö sinua jokin opintojen suunnitteluun liittyvä asia?

Mistä toimeentulo opiskelun aikana?

Opiskeluun voi hakea tukea ja rahoitusta esimerkiksi Kelalta:

Opiskeluun voi hakea tukea myös työttömyyskassasta tai vakuutuslaitokselta.

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, voit opiskella sillä.

Tarvitsen opiskeluun henkilökohtaista ohjausta

 • Henkilökohtaista avustajaa opiskeluun haetaan kotikunnan vammaispalvelusta.

Asuminen opiskelupaikkakunnalla

Vaihtoehtoja asumiseen opiskelupaikkakunnalla voivat olla:

 

Matkustaminen opiskelupaikkakunnalle

 • Selvitä etukäteen pääsetkö kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä Luoviin.
 • Onko sinulla oikeus kuljetuspalveluihin? Kuljetuspalvelun myöntää kotikunta.
 • Tutustu Sakki ry:n opiskelijajäsenyyteen. Kortti oikeuttaa matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin.
 • Tutustu Kelan koulumatkatukeen, katso lisätietoja Kelan nettisivuilta

Miten saan järjestymään yksilölliset palveluni opiskelun aikana?

Suunnittele ennakkoon, miten kuntoutukselliset ja muut yksilölliset palvelut, esimerkiksi terapiat, tulkkipalvelut tai apuvälineasiat saadaan järjestymään. Myös työllistymiseen liittyiä palveluja ja tukia voi olla tarpeen selvittää jo hakeutumisvaiheessa. Voit pyytää meitä mukaan moniammatilliseen yhteistyöhön jo opintojen suunnitteluvaiheessa.

Lue lisää

Kysy lisää hakemisesta

Neuvomme ja ohjaamme sinua sopivan koulutuksen valintaan, koulutukseen tutustumiseen ja hakemiseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Luovin haku- ja neuvontapalvelut
Palvelemme maanantaista torstaihin kello 9.00–15.00 ja perjantaisin kello 9.00–14.00.

040 319 3000
info@luovi.fi

Käyntiosoite: Veteraanikatu 2, H15, 90130 Oulu

Jaana Heikkinen
Opinto-ohjaaja
040 319 3625
jaana.s.heikkinen@luovi.fi