Hae opiskelemaan

Luovissa voit opiskella valmentavassa koulutuksessa sekä suorittaa ammatillisia tutkintoja. Luovi voi olla sinulle sopiva opiskelupaikka, jos tarvitset opinnoissa yksilöllistä tukea ja ohjausta. 

Voit hakea opiskelijaksi Luoviin kahdella eri tavalla:

 • jatkuvassa haussa ympäri vuoden
 • yhteishaussa 22.2.-22.3.2022

Hakijan opas 2022-2023:

Lue sähköistä opasta tai tilaa painettu versio.

Jatkuva haku

Oletko ilman opiskelupaikkaa tai opintosi ovat jääneet kesken? Puuttuuko sinulta ammatillinen koulutus tai haluatko vaihtaa toisesta oppilaitoksesta opiskelemaan Luoviin? Voit hakea Luoviin jatkuvassa haussa.

Jatkuva haku on valintasi myös, jos haluat suorittaa erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Haussa olevat koulutukset löydät koulutushaun avulla.

Näin haet jatkuvassa haussa

Opiskelupaikan osoittaminen oppivelvolliselle

Jos oppivelvollisella ei ole opiskelupaikkaa, asuinkunta voi osoittaa hänelle opiskelupaikan. Oppivelvolliset joille osoitetaan opiskelupaikka Luovin valmentavasta koulutuksesta (ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus TELMA), täyttävät alla olevan lomakkeen yhdessä asuinkunnan ohjaavan tahon kanssa.

Kun hakemus on saapunut Luoviin, olemme yhteydessä oppivelvolliseen sekä asuinkunnan ohjaavaan tahoon ja käynnistämme yhteistyön vaativan erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja sopivan koulutuksen (VALMA tai TELMA) valitsemiseksi.

Hakemus käsitellään viikon kuluessa hakupäivästä. Lausunnot tai selvitykset vaativan erityisen tuen tarpeesta pyydetään hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja:

 • Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 (avautuu uuteen ikkunaan)
 • Luovin haku- ja neuvontapalvelut, Jaana Heikkinen, opinto-ohjaaja, 040 319 3625, jaana.s.heikkinen@luovi.fi

Kysy lisää Luovin paikkakuntien yhteyshenkilöiltä:
(sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@luovi.fi)

Alavus: Anne-Mari Annila, opinto-ohjaaja, 040 319 3811
Helsinki: Marianna Salminen, opintoneuvoja, 040 319 3245
Imatra: Marja Tuomela, koulutuspäällikkö, 040 319 3552
Joensuu: Lea Hirvonen, opinto-ohjaaja, 040 319 3504
Kajaani: Johanna Eskola, opintoneuvoja, 040 319 3553 tai Annika Kontu, opiskeluhyvinvointipäällikkö, 040 319 3233
Kittilä: Satu Kvist-Kärkkäinen, opintoneuvoja, 040 319 3566 tai Minna Keisu, koulutuspäällikkö, 040 319 3125
Kokkola: Kati Kinnunen, opinto-ohjaaja, 040 319 3443
Kuopio: Harri Huovinen, koulutuspäällikkö, 040 319 3111
Lappeenranta: Marja Tuomela, koulutuspäällikkö, 040 319 3552
Liminka: Johanna Eskola, opintoneuvoja, 040 319 3553 tai Annika Kontu, opiskeluhyvinvointipäällikkö, 040 319 3233
Liperi: Lea Hirvonen, opinto-ohjaaja, 040 319 3504
Muhos: Johanna Eskola, opintoneuvoja, 040 319 3553 tai Annika Kontu, opiskeluhyvinvointipäällikkö, 040 319 3233
Oulu: Outi Rapeli, opintoneuvoja, 040 319 3030 tai Airi Kananen, koulutuspäällikkö, 040 319 3897
Pietarsaari: Kati Kinnunen, opinto-ohjaaja, 040 319 3443
Pori: Marjo Reunanen, opintoneuvoja, 040 319 373 tai Pia Tervonen, opinto-ohjaaja, 040 319 3393
Raahe: Johanna Eskola, opintoneuvoja, 040 319 3553 tai Annika Kontu, opiskeluhyvinvointipäällikkö, 040 319 3233
Rovaniemi: Kati Mustonen, opintoneuvoja, 040 319 3580 tai Antti Parkkinen, koulutuspäällikkö, 040 319 3272
Seinäjoki: Anne-Mari Annila, opinto-ohjaaja, 040 319 3811
Tampere: Jenni Nikkanen, opintoneuvoja, 040 319 3492 tai Pia Tervonen, opinto-ohjaaja, 040 319 3393
Tornio: Satu Kvist-Kärkkäinen, opintoneuvoja, 040 319 3566 tai Minna Keisu, koulutuspäällikkö, 040 319 3125
Vaasa: Anne-Mari Annila, opinto-ohjaaja, 040 319 3811
Ylivieska: Kati Kinnunen, opinto-ohjaaja, 040 319 3443

Yhteishaku

Oletko päättämässä peruskoulun keväällä? Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Keväällä 2022 hakuaika on 22.2.-22.3.2022.

Näin haet yhteishaussa

Lisätietoja hakemuksen liitteistä ja opiskelijavalinnasta

Lisätietoja tarvittavista liitteistä

Toimita hakemuksen liitteeksi vähintään yksi (1) asiantuntijan laatima ajantasainen lausunto tai selvitys tuen tarpeesta opinnoissasi. Se voi olla esimerkiksi joku alla olevista vaihtoehdoista:

 • peruskoulussa laadittu HOJKS, tehostetun tuen oppimissuunnitelma, siirto-HOJKS tai muu tiedonsiirtolomake, pedagoginen selvitys
 • opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon lausunto, joka on laadittu esimerkiksi RUORI-asiantuntija-arviointia tai RUORI-ohjauskeskustelulomaketta käyttäen
 • HOKS, erityisen tuen suunnitelma
 • terveydentilaa ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B- tai C-lausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä
 • psykologin tai terapeutin lausunto
 • toimintakykyarvio, kuntoutusselvitys
 • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma
 • lausunto maahanmuuttajataustaisen hakijan erityisen tuen tarpeesta.

Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistukset

 • perusopetuksen päättötodistus (perusopetuksen päättävän ei tarvitse toimittaa hakemuksen liitteeksi 9. luokan välitodistusta eikä päättötodistusta)
 • valmentavan koulutuksen todistukset
 • tutkintotodistukset (kaikki tutkintotodistuksen sivut, myös takasivu)
 • opintosuoritusotteet ja opintokortit
 • muut mahdolliset opiskelutodistukset (sisältäen muun muassa vapaan sivistystyön koulutukset, avoimet korkeakouluopinnot ja korttikoulutukset)

Työtodistukset

 • jos haet jatkuvassa haussa

Aikaisemmin Luoviin toimitetut liitteet

 • Jos toimitit koulutuskokeilua varten kuluneen vuoden aikana liitteitä, samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.
 • Jos koulutuskokeilun jälkeen tuen tarpeeseen on tullut muutoksia tai on laadittu uusia lausuntoja tai selvityksiä, toimita ne liitteeksi.

Ohjeita liitteiden toimittamiseen

 • Yhdet liitteet riittävät, vaikka hakisit useampaan Luovin koulutukseen
 • Toimita liitteistä kopiot (ei alkuperäisiä liitteitä)
 • Jos toimitat liitteitä postitse, älä nido liitteitä yhteen
 • Jos toimitat liitteitä sähköisesti, toimita liitteet pdf-tiedostona

 

Opiskelijavalinnan perusteet

Valmentava koulutus ja ammatilliset perustutkinnot

Opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijat, jotka ovat oikeutettuja opinnoissaan ja työllistymisessään vaativaan erityiseen tukeen, ohjaukseen ja neuvontaan.

Erityisen tuen tarpeita opinnoissa voivat aiheuttaa esimerkiksi terveydelliset syyt, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Valinnassa huomioidaan lisäksi hakijan opiskelu- ja toimintakyky haettavaan koulutukseen ja tutkintoon. Valinnassa ovat ensisijaisia nuoret, ilman ammatillista tutkintoa olevat hakijat.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on alan peruskoulutus tai vastaava työelämässä hankittu osaaminen. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa ja se on tarkoitettu henkilölle, jolla on alan peruskoulutus ja/tai vahva alan työkokemus. Ammattitutkintojen opiskelijavalinnoissa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat hakijat.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei yleensä saa olla este opiskelijaksi ottamisessa. Ammatillisissa tutkinnoissa voi kuitenkin olla tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, joiden tarkoituksena on edistää turvallisuutta opiskelussa ja myöhemmin työelämässä. Tämän lisäksi niin sanotuissa SoRa-tutkinnoissa on ammatillisen koulutuksen laissa (531/2017) määriteltyjä erityisiä turvallisuuteen tai terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Näitä tutkintoja ovat Ammattiopisto Luovissa:

 • Logistiikan kuljetuspalvelujen perustutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto.

Hakijalta pyydetään tarvittaessa ennen opiskelijaksi ottamispäätöstä tarkempi selvitys tai todistus terveydentilasta ja/tai toimintakyvystä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Tilanteissa, jossa hakija ei täytä SORA-säädösten mukaisia edellytyksiä, häntä ei voida valita opiskelijaksi. Tietojen salaaminen opiskelijavalinnan yhteydessä johtaa opiskeluoikeuden peruuttamiseen myöhemmin.

Kaikkien tutkintojen osalta on tärkeää, että hakija perehtyy ennen hakupäätöstä hakemaansa tutkintoon sekä siihen liittyviin suosituksiin sekä mahdollisiin vaatimuksiin. Keskeistä on pohtia, onko hakijalla tosiasialliset mahdollisuudet toimia opintoihin liittyvissä käytännön työtehtävissä kohtuullisin opiskeluhuollon tai muiden tukitoimien avulla. Jos hakija haluaa selvittää opiskelumahdollisuuksiaan hakemaansa tutkintoon, niin hänen kannattaa olla yhteydessä Ammattiopisto Luovin haku- ja neuvontapalveluihin tai terveydenhuollon ammattihenkilöön.

Maahanmuuttajataustaiset hakijat, joilla on erityisen tai vaativan erityisen tuen tarve, voivat hakea Luoviin, mikäli heillä on riittävä suomenkielen taito. Valintahaastattelujen yhteydessä tehdään tarvittaessa kielikoe.

Opiskelijavalinnan tueksi voidaan järjestää haastattelu, koulutuskokeilu tai valintakurssi sekä tarvittaessa soveltuvuustehtävä.

Tietoa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishausta

 • Hakuaika on 22.2.2022 klo 8.00 – 22.3.2022 kello 15.00
 • Hakemuksen tulee olla tallennettuna viimeistään 22.3.2022 kello 15.00
 • Hakemuksen liitteet tulee toimittaa 1.4.2022 kello 15.00 mennessä Luoviin
 • Valintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022
 • Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 30.6.2022
 • Varasijat ovat voimassa 19.8.2022 asti

Hakijan tietosuoja

Mietityttääkö sinua jokin opintojen suunnitteluun liittyvä asia?

Mistä toimeentulo opiskelun aikana?

Opiskeluun voi hakea tukea ja rahoitusta esimerkiksi Kelalta:

Opiskeluun voi hakea tukea myös työttömyyskassasta tai vakuutuslaitokselta.

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, voit opiskella sillä.

Jos olet hakenut kuntoutusrahaa, sinun on mahdollista hakea myös odotusajan kuntoutusrahaa.

Oppivelvollisen etuudet

Jos päätit peruskoulusi tänä keväänä, oppivelvollisuuden laajeneminen koskee sinua. Linkkien takaa löydät lisätietoa etuuksista ja oppivelvollisuudesta.

Katso lisätietoja Kelan etuuksista Kelan nettisivulta. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.
Lue oppivelvollisuudesta selkokielellä. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Tarvitsen opiskeluun henkilökohtaista ohjausta

 • Henkilökohtaista avustajaa opiskeluun haetaan kotikunnan vammaispalvelusta.

Asuminen opiskelupaikkakunnalla

Vaihtoehtoja asumiseen opiskelupaikkakunnalla voivat olla:

Matkustaminen opiskelupaikkakunnalle

 • Selvitä etukäteen pääsetkö kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä Luoviin.
 • Onko sinulla oikeus kuljetuspalveluihin? Kuljetuspalvelun myöntää kotikunta.
 • Tutustu Sakki ry:n opiskelijajäsenyyteen. Kortti oikeuttaa matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin.
 • Tutustu Kelan koulumatkatukeen, lisätietoja Kelan nettisivuilta (aukeaa uuteen välilehteen).

Miten saan järjestymään yksilölliset palveluni opiskelun aikana?

Suunnittele ennakkoon, miten kuntoutukselliset ja muut yksilölliset palvelut, esimerkiksi terapiat, tulkkipalvelut tai apuvälineasiat saadaan järjestymään. Myös työllistymiseen liittyviä palveluja ja tukia voi olla tarpeen selvittää jo hakeutumisvaiheessa. Voit pyytää meitä mukaan moniammatilliseen yhteistyöhön jo opintojen suunnitteluvaiheessa.

Lue lisää, linkit aukeavat uusiin välilehtiin.

Kysy lisää hakemisesta

Neuvomme ja ohjaamme sinua sopivan koulutuksen valintaan, koulutukseen tutustumiseen ja hakemiseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Luovin haku- ja neuvontapalvelut
Palvelemme maanantaista torstaihin kello 9.00–15.00 ja perjantaisin kello 9.00–14.00.

040 319 3000
info@luovi.fi

Jaana Heikkinen
Opinto-ohjaaja
040 319 3625
jaana.s.heikkinen@luovi.fi