Hae opiskelemaan

Luovissa voit opiskella valmentavassa koulutuksessa sekä suorittaa perustutkintoja, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Luovi voi olla sinulle sopiva opiskelupaikka, jos tarvitset opinnoissa yksilöllistä tukea ja ohjausta. 

Voit hakea opiskelijaksi Luoviin kahdella eri tavalla:

 • jatkuvassa haussa ympäri vuoden
 • kevään yhteishaussa 23.2.–23.3.2021

Jatkuva haku

Oletko ilman opiskelupaikkaa tai opintosi ovat jääneet kesken? Puuttuuko sinulta ammatillinen koulutus tai haluatko vaihtaa toisesta oppilaitoksesta opiskelemaan Luoviin? Voit hakea Luoviin jatkuvassa haussa.

Jatkuva haku on valintasi myös, jos haluat suorittaa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Haussa olevat koulutukset löydät koulutushaun avulla.

Näin haet jatkuvassa haussa

Kevään yhteishaku

Oletko päättämässä peruskoulun keväällä? Kevään yhteishaku on erityisesti sinua varten. Hakuaika on 23.2–23.3.2021. Tutustu jo nyt kevään yhteishakuun. Katso koulutukset tästä linkistä.

Näin haet kevään yhteishaussa

Lisäohjeita hakemiseen

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Toimita Luoviin mahdollisimman pian kopiona

(kevään yhteishaussa 1.4.2021 mennessä)

 • perusopetuksen päättötodistus (perusopetuksen päättävän ei tarvitse toimittaa hakemuksensa liitteeksi 9. luokan välitodistusta)
 • tutkintotodistus (kaikki tutkintotodistuksen sivut, myös takasivu)
 • opintosuoritusotteet/opintokortit (kesken jääneet opinnot)
 • työtodistukset

Lisäksi vähintään yksi asiantuntijan laatima lausunto tai selvitys tuen tarpeesta opinnoissasi, esimerkiksi:

 • aikaisemmin laadittu HOJKS, HOKS tai siirto-HOJKS
 • tehostetun tuen oppimissuunnitelma
 • opiskeluvalmiuksia ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B-lausunto tai lääkärin C-lausunto, mikäli erityisen tuen tarve liittyy terveydentilaan
 • psykologin tai terapeutin lausunto
 • opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon henkilöstön lausunto
 • pedagoginen arvio tai -selvitys
 • toimintakykyarvio, kuntoutusselvitys
 • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma
 • lausunto maahanmuuttajataustaisen hakijan erityisen tuen tarpeesta.

Luoviin toimitetaan vain yhdet kopiot liitteistä.

Luovissa koulutuskokeilussa olleiden liitteet

 • Jos toimitit koulutuskokeilua varten kuluneen vuoden aikana liitteitä, samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.
 • Jos koulutuskokeilun jälkeen tuen tarpeeseen on tullut muutoksia tai on laadittu uusia lausuntoja tai selvityksiä, toimita ne liitteeksi.

Ohjeita kevään yhteishakuun

Syksyllä 2021 Luovissa alkavaan koulutukseen haetaan ammatillisten erityisoppilaitosten kevään yhteishaussa Opintopolku.fi -palvelussa.  Kevään yhteishaku on ensisijaisesti suunnattu opinnoissaan vaativaa erityistä tukea tarvitseville hakijoille, jotka ovat juuri päättäneet peruskoulun, kymppiluokan tai ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen. Hakuaika alkaa 23.2. klo 8.00 ja päättyy 23.3. klo 15.00. Hakuaika on sama kuin yleisessä yhteishaussa.

Kevään haussa voi hakea opiskelemaan: 

 • Ammatillista perustutkintoa
 • Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulusta (VALMA)
 • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA)

Ohjeita kevään yhteishakuun:

 • Hakulomake on hakuaikana Opintopolku.fi -palvelun etusivulla osoitteessa: www.opintopolku.fi. Hakulomakkeen pääsee täyttämään ilman erillistä tunnistautumista.
 • Hakija voi valita 1-5 hakutoivetta. Ensimmäiseksi merkitään hakijan ensisijainen hakutoive.
 • Hakemuksen täytyy olla tallennettuna viimeistään 23.3.2021 klo 15.00.

Hakemuksen liitteeksi toimitetaan kopiot:

 • perusopetuksen päättötodistus
 • tutkintotodistukset (kaikki tutkintotodistuksen sivut, myös takasivu)
 • opintosuoritusotteet/opintokortit (kesken jääneet opinnot)
 • työtodistukset

Lisäksi vähintään yksi asiantuntijan laatima lausunto tai selvitys tuen tarpeesta opinnoissasi, esimerkiksi:

 • aikaisemmin laadittu HOJKS, HOKS tai siirto-HOJKS
 • tehostetun tuen oppimissuunnitelma
 • opiskeluvalmiuksia ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B-lausunto tai lääkärin C-lausunto, mikäli erityisen tuen tarve liittyy terveydentilaan
 • psykologin tai terapeutin lausunto
 • opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon henkilöstön lausunto
 • pedagoginen arvio tai -selvitys
 • toimintakykyarvio, kuntoutusselvitys
 • kuntoutus- tai palvelusuunnitelma
 • lausunto maahanmuuttajataustaisen hakijan erityisen tuen tarpeesta.

Luoviin toimitetaan ainoastaan yhdet kopiot liitteistä.

Luovissa koulutuskokeilussa olleiden liitteet

 • Jos koulutuskokeilua varten on kuluneen vuoden aikana toimitettu liitteitä, samoja liitteitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.
 • Jos koulutuskokeilun jälkeen tuen tarpeeseen on tullut muutoksia tai on laadittu uusia lausuntoja tai selvityksiä, toimitetaan ne liitteeksi.

Hakemuksen liitteet tulee toimittaa 1.4.2021 mennessä Luoviin:

 • postiosoite: Ammattiopisto Luovi, haku- ja neuvontapalvelut, PL 389, 90101 Oulu tai
 • sähköposti: info@luovi.fi (omalla vastuulla).

Kysy lisää hakemisesta:

Luovin haku- ja neuvontapalvelut avoinna maanantaista torstaihin klo 9.00-15.00 ja perjantaisin klo 9.00-14.00.

 • sähköposti: info@luovi.fi
 • puhelin: 040 319 3000
 • chat: luovi.fi.

Tietoa kevään yhteishaun opiskelijavalinnasta

 • Hakijoihin otetaan Luovista yhteyttä haastatteluiden sopimiseksi.
 • Opiskelijavalinnat tehdään toukokuussa.
 • Valintojen tulokset julkaistaan 17.6. alkaen. Opetushallitus lähettää kaikille hakijoille sähköisen tuloskirjeen valinnan tuloksista.
 • Lisäksi valituille tulee valintakirje ja palautettavat lomakkeet Luovilta. Valitsematta jääneille tulee tuloskirje Opetushallituksesta.
 • Opiskelupaikka otetaan vastaan palauttamalla vahvistamislomake ja palautettavat lomakkeet Luoviin 1.7. mennessä.
 • Jos hakija on täyttänyt hakemukseen sähköpostiosoitteen, valintatulos tulee myös sähköpostiin ja opiskelupaikan voi ottaa vastaan sähköpostissa olevan linkin kautta.
 • Valintakirjeen mukana lähetetyt palautettavat lomakkeet tulee palauttaa täytettynä Luoviin.
 • Luovi.fi -sivustolla julkaistaan niiden opiskelijaksi valittujen nimet, jotka ovat antaneet siihen luvan.
 • Mikäli hakija ei vastaanota paikkaa 1.7. mennessä, opiskelupaikka annetaan varasijalla seuraavana olevalle.
 • Varasijat ovat voimassa 20.8. saakka. Varasijalta hyväksyttäville tulee valintakirje ja palautettavat lomakkeet Luovilta ja valintatieto hakulomakkeella annettuun sähköpostiin.

Harjoittele kevään yhteishaun hakemusten tekemistä

Voit harjoitella kevään 2021 yhteishakujen hakemusten tekemistä Opintopolku.fi -palvelun Demo-versiossa.

Demo on käytettävissä 19.2.2021 klo 15.00 asti.

Muistathan, että Demossa lähettämäsi lomake ei ole oikea hakulomake.

 

 

Opiskelijavalinnan perusteet

Valmentava koulutus ja ammatilliset perustutkinnot

Opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijat, jotka ovat oikeutettuja opinnoissaan ja työllistymisessään vaativaan erityiseen tukeen, ohjaukseen ja neuvontaan.

Erityisen tuen tarpeita opinnoissa voivat aiheuttaa esimerkiksi terveydelliset syyt, vamma, sairaus, oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Valinnassa huomioidaan lisäksi hakijan opiskeluvalmius sekä soveltuvuus haettavaan koulutukseen. Valinnassa ovat ensisijaisia nuoret, ilman ammatillista tutkintoa olevat hakijat.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on alan peruskoulutus tai vastaava työelämässä hankittu osaaminen. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa ja se on tarkoitettu henkilölle, jolla on alan peruskoulutus ja/tai vahva alan työkokemus. Ammattitutkintojen opiskelijavalinnoissa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat hakijat.

Terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei yleensä saa olla este opiskelijaksi ottamisessa. Ammatillisissa tutkinnoissa voi kuitenkin olla tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, joiden tarkoituksena on edistää turvallisuutta opiskelussa ja myöhemmin työelämässä. Tämän lisäksi niin sanotuissa SoRa-tutkinnoissa on ammatillisen koulutuksen laissa (531/2017) määriteltyjä erityisiä turvallisuuteen tai terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Näitä tutkintoja ovat Ammattiopisto Luovissa:

 • Logistiikan kuljetuspalvelujen perustutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto.

Hakijalta pyydetään tarvittaessa ennen opiskelijaksi ottamispäätöstä tarkempi selvitys tai todistus terveydentilasta ja/tai toimintakyvystä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Tilanteissa, jossa hakija ei täytä SORA-säädösten mukaisia edellytyksiä, häntä ei voida valita opiskelijaksi. Tietojen salaaminen opiskelijavalinnan yhteydessä johtaa opiskeluoikeuden peruuttamiseen myöhemmin.

Kaikkien tutkintojen osalta on tärkeää, että hakija perehtyy ennen hakupäätöstä hakemaansa tutkintoon sekä siihen liittyviin suosituksiin sekä mahdollisiin vaatimuksiin. Keskeistä on pohtia, onko hakijalla tosiasialliset mahdollisuudet toimia opintoihin liittyvissä käytännön työtehtävissä kohtuullisin opiskeluhuollon tai muiden tukitoimien avulla. Jos hakija on epävarma soveltuvuudestaan hakemaansa tutkintoon, niin hänen kannattaa olla yhteydessä ammattiopisto Luovin haku- ja neuvontapalveluihin tai terveydenhuollon ammattihenkilöön.

Maahanmuuttajataustaiset hakijat, joilla on erityisen tai vaativan erityisen tuen tarve, voivat hakea Luoviin, mikäli heillä on riittävä suomenkielen taito. Valintahaastattelujen yhteydessä tehdään tarvittaessa kielikoe.

Opiskelijavalinnan tueksi voidaan järjestää haastattelu, koulutuskokeilu tai valintakurssi sekä tarvittaessa soveltuvuustehtävä.

Mietityttääkö sinua jokin opintojen suunnitteluun liittyvä asia?

Mistä toimeentulo opiskelun aikana?

Opiskeluun voi hakea tukea ja rahoitusta esimerkiksi Kelalta:

Opiskeluun voi hakea tukea myös työttömyyskassasta tai vakuutuslaitokselta.

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, voit opiskella sillä.

Tarvitsen opiskeluun henkilökohtaista ohjausta

 • Henkilökohtaista avustajaa opiskeluun haetaan kotikunnan vammaispalvelusta.

Asuminen opiskelupaikkakunnalla

Vaihtoehtoja asumiseen opiskelupaikkakunnalla voivat olla:

 

Matkustaminen opiskelupaikkakunnalle

 • Selvitä etukäteen pääsetkö kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä Luoviin.
 • Onko sinulla oikeus kuljetuspalveluihin? Kuljetuspalvelun myöntää kotikunta.
 • Tutustu Sakki ry:n opiskelijajäsenyyteen. Kortti oikeuttaa matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennuksiin.
 • Tutustu Kelan koulumatkatukeen, katso lisätietoja Kelan nettisivuilta

Miten saan järjestymään yksilölliset palveluni opiskelun aikana?

Suunnittele ennakkoon, miten kuntoutukselliset ja muut yksilölliset palvelut, esimerkiksi terapiat, tulkkipalvelut tai apuvälinea-asiat saadaan järjestymään. Voit pyytää meitä mukaan moniammatilliseen yhteistyöhön jo opintojen suunnitteluvaiheessa.

Kysy lisää hakemisesta

Neuvomme ja ohjaamme sinua sopivan koulutuksen valintaan, koulutukseen tutustumiseen ja hakemiseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Luovin haku- ja neuvontapalvelut
Palvelemme maanantaista torstaihin kello 9.00–15.00 ja perjantaisin kello 9.00–14.00.

040 319 3000
info@luovi.fi

Käyntiosoite: Veteraanikatu 2, H15, 90130 Oulu

Jaana Heikkinen
Opinto-ohjaaja
040 319 3625
jaana.s.heikkinen@luovi.fi

Ajankohtaista: Koronatilanteen vuoksi palvelemme vain etänä 2.1.2021 saakka.