Työelämässä oppiminen

Saat harjoitella tulevaa ammattiasi opintojesi alusta asti aidoissa työtehtävissä alan työpaikoilla.

Milloin koulutussopimus?

 • Koulutussopimuksella hankit ja
  vahvistat osaamista työpaikalla
  opiskelijana.
 • Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan
  kanssa.
 • Pysyt opiskelijana.
 • Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
 • Saat opintotukea ja muita opintososiaalisia etuuksia.
 • Et ole työsuhteessa.
 • Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa
  muuta korvausta.
 • Voidaan sopia tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.
 • Sopimuksen tekevät työnantaja ja koulutuksen järjestäjä. Saat sopimuksen tiedoksi.

Milloin oppisopimus?

 • Oppisopimuksella hankit ja vahvistat osaamista työsuhteessa.
 • Osaaminen hankitaan pääasiassa työpaikalla, opiskellaan myös oppilaitoksessa ja verkossa.
 • Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa.
 • Sinusta tulee työntekijä.
 • Työskentelet keskimäärin vähintään 25 h/viikossa.
 • Sinulle maksetaan TESin mukaista palkkaa.
 • Voit saada opintososiaalisia etuja.
 • Voidaan sopia tutkinnon osan/osien tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
 • Sopimuksen tekevät sinä, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä.
 • Oppisopimusopiskelu on mahdollista myös Kelan tai vakuutusyhtiöiden maksamalla kuntoutusrahalla.

Molempi parempi

Voit hankkia osaamista joko kokonaan koulutussopimukseen tai oppisopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti. Koulutussopimus ja oppisopimus voidaan sopia myös kesän ajalle.

Molemmissa malleissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat työtehtävät, riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen.

Lisätietoa oppisopimuksesta

Oppisopimuskoulutuksesta sopiminen

Opintososiaaliset etuudet opiskelijalle

Jos työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen ajalta, opiskelijalle maksetaan:

 • Päivärahaa 15 euroa
 • Tarvittaessa perheavustusta 17 euroa
 • Majoittumiskorvausta yöpymiseen toisella paikkakunnalla 8 euroa opiskelupäivää kohti.
 • Matkakorvausta halvimman julkisen matkustustavan mukaisesti,  jos yhdensuuntainen matka kotoa oppilaitokselle on yli 10 kilometriä.

Työnantajan tuet oppisopimuksen aikana

 • Koulutuksen järjestäjä voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työelämässä oppimisen ohjauksesta.
 • Jos olet työtön työnhakija, työnantajasi voi olla oikeutettu työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukeen oppisopimuskoulutuksesi ajaksi.
 • Oppisopimuskoulutus on mahdollista myös Kelan tai vakuutusyhtiöiden maksamalla kuntoutusrahalla. Se voidaan maksaa oppisopimuksen ajalta hakemuksesta työnantajalle.
 • Työnantaja, lue lisää työllistymisen tukimuodoista.

Tuemme sinua työelämässä

Työelämässä oppimistasi ohjaavat Luovin opettaja ja ohjaaja sekä työpaikalta vastuullinen työpaikkaohjaaja. Suunnittelet yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työpaikalla oppimisen sisällöt ja näytöt.

Osaamistasi arvioidaan tutkinnon osittain näytöllä. Näytössä osoitat työtä tekemällä, miten hyvin olet saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon.