Luovi-laatu

Laatu on yksi Luovin strategisista tavoitteista.

Luovi-laatu syntyy osana arkea ja jokaisen luovilaisen työtä. Tavoitteenamme on varmistaa toiminnan laadukkuus ja Luovin kyky vastata opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin sekä ammatilliselle erityisopetukselle asetettuihin tavoitteisiin. 

Luovi-laadun mukainen toiminta tarkoittaa, että

 • Suunnittelemme toimintaamme systemaattisesti.
 • Toimimme kuvattujen prosessien ja ohjeiden mukaisesti.
 • Seuraamme ja arvioimme toimintamme tavoitteiden saavuttamista.
 • Käytämme arviointi-, palaute- ja tulostietoja suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Seuranta ja mittarit

Keskeiset koulutuksen vaikuttavuuden mittarit ovat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen sekä opiskelijatyytyväisyys ja opiskelijoiden elämänlaadun muuttuminen. 

Seuranta- ja mittaritietomme on määritetty Balance Score Card:n mukaisesti Luovi-kompassissa. Mittareita kehitetään yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten AMEO-verkostossa.

Arvioinnit ja palautteet

Keräämme palautetta muun muassa tutkintokoulutuksen opiskelijoille suunnatuilla Amispalaute -kyselyillä, valmentavan koulutuksen aloitus- ja päättökyselyillä sekä sijoittumiskyselyillä. Lisäksi keräämme säännöllisesti palautetta huoltajilta ja työelämän edustajilta sekä henkilöstöltämme. 

Teemme säännöllisesti itsearviointeja ja toteutamme sisäisiä arviointeja ja vertaisarviointeja sekä AMEO-verkostossa että kansainvälisen toiminnan kumppanuusverkostoissa. Osallistumme lisäksi kansallisiin arviointeihin ja hyödynnämme niiden tulokset toiminnan kehittämisessä.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2021 logo

Saavutuksiamme

 • Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto teemalla Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, opetus- ja kulttuuriministeriö 2021
 • Kunniamaininta Quality Innovation Award -kilpailussa innovaatiolla Ruori – erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen arviointimenetelmä. Laatukeskus 2020.
 • Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto, jossa erityisteemana Tiedolla johtaminen, opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2017. 
 • Euroopan unionin koulutuksen, nuorisotoimen, urheilun ja kulttuurin pääosaston asiantuntijaryhmä valitsi Luovin koordinoiman Strength from peer review – developing the quality of international activities in VET -projektin menestystarinaksi vuonna 2017.
 • Luovin koordinoima Osaava 5 -projekti palkittiin vuoden 2015 Osaava-verkostona. Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä Vuoden 2015 Osaava verkosto -palkinto jaettiin Jyväskylässä 12.11.2015.
 • Recognised for Excellence 4 star -tunnustus vuonna 2014.
 • Kunniamaininta opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa vuonna 2012 erityisteemasta Hyvinvoiva oppimisympäristö.

Palautteet

Kysely huoltajille 2023

Huoltajakysely 2023 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Sijoittumiskysely Luovista valmistuneille opiskelijoille 2022

Sijoittumiskyselyn 2022 tulokset (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Kysely työpaikoille 2022

Työpaikkakysely, 2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Kysely työpaikkaohjaajille 2021-2022

Kysely työpaikkaohjaajille, 2021-2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Opiskelijapalaute (amispalaute) 2021-2022

Päättökysely TELMA-opiskelijoille 2022

Päättökysely TELMA-opiskelijoille 2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Päättökysely VALMA-opiskelijoille 2022

Päättökysely VALMA-opiskelijoille 2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Opiskelijoiden palautteita Luovissa opiskelusta

Lisätietoja

Timo Huurinainen
Laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi