Luovi-laatu

Laatu on yksi Luovin strategisista tavoitteista.

Luovi-laatu syntyy osana arkea ja jokaisen luovilaisen työtä. Tavoitteenamme on varmistaa toiminnan laadukkuus ja Luovin kyky vastata opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin sekä ammatilliselle erityisopetukselle asetettuihin tavoitteisiin. 

Luovi-laadun mukainen toiminta tarkoittaa, että

 • Suunnittelemme toimintaamme systemaattisesti.
 • Toimimme kuvattujen prosessien ja ohjeiden mukaisesti.
 • Seuraamme ja arvioimme toimintamme tavoitteiden saavuttamista.
 • Käytämme arviointi-, palaute- ja tulostietoja suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Seuranta ja mittarit

Keskeiset koulutuksen vaikuttavuuden mittarit ovat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen sekä opiskelijatyytyväisyys ja opiskelijoiden elämänlaadun muuttuminen. 

Seuranta- ja mittaritietomme on määritetty Balance Score Card:n mukaisesti Luovi-kompassissa. Mittareita kehitetään yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten AMEO-verkostossa.

Arvioinnit ja palautteet

Keräämme palautetta muun muassa tutkintokoulutuksen opiskelijoille suunnatuilla Amispalaute -kyselyillä, valmentavan koulutuksen aloitus- ja päättökyselyillä sekä sijoittumiskyselyillä. Lisäksi keräämme säännöllisesti palautetta huoltajilta ja työelämän edustajilta sekä henkilöstöltämme. 

Teemme säännöllisesti itsearviointeja ja toteutamme sisäisiä arviointeja ja vertaisarviointeja sekä AMEO-verkostossa että kansainvälisen toiminnan kumppanuusverkostoissa. Osallistumme lisäksi kansallisiin arviointeihin ja hyödynnämme niiden tulokset toiminnan kehittämisessä.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2021 logo

Saavutuksiamme

 • Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto teemalla Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, opetus- ja kulttuuriministeriö 2021
 • Kunniamaininta Quality Innovation Award -kilpailussa innovaatiolla Ruori – erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen arviointimenetelmä. Laatukeskus 2020.
 • Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto, jossa erityisteemana Tiedolla johtaminen, opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2017. 
 • Euroopan unionin koulutuksen, nuorisotoimen, urheilun ja kulttuurin pääosaston asiantuntijaryhmä valitsi Luovin koordinoiman Strength from peer review – developing the quality of international activities in VET -projektin menestystarinaksi vuonna 2017.
 • Luovin koordinoima Osaava 5 -projekti palkittiin vuoden 2015 Osaava-verkostona. Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä Vuoden 2015 Osaava verkosto -palkinto jaettiin Jyväskylässä 12.11.2015.
 • Recognised for Excellence 4 star -tunnustus vuonna 2014.
 • Kunniamaininta opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa vuonna 2012 erityisteemasta Hyvinvoiva oppimisympäristö.

Palautteet

Kysely työpaikoille 2022

Työpaikkakysely, 2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Kysely työpaikkaohjaajille 2021-2022

Kysely työpaikkaohjaajille, 2021-2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Kysely huoltajille 2022

Huoltajakysely 2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Opiskelijapalaute (amispalaute) 2021-2022

Päättökysely TELMA-opiskelijoille 2022

Päättökysely TELMA-opiskelijoille 2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Päättökysely VALMA-opiskelijoille 2022

Päättökysely VALMA-opiskelijoille 2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Sijoittumiskysely 2021

Sijoittumiskyselyn 2021 tulokset (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Opiskelijoiden palautteita Luovissa opiskelusta

Lisätietoja

Timo Huurinainen
Laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi