Luovi-laatu

Laatu on yksi Luovin strategisista tavoitteista.

Luovi-laatu syntyy osana arkea ja jokaisen luovilaisen työtä. Tavoitteenamme on varmistaa toiminnan laadukkuus ja Luovin kyky vastata opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin sekä ammatilliselle erityisopetukselle asetettuihin tavoitteisiin. 

Luovi-laadun mukainen toiminta tarkoittaa että…

Suunnittelemme toimintaamme systemaattisesti.

Seuraamme ja arvioimme toimintamme tavoitteiden saavuttamista 

Toimimme kuvattujen prosessien ja ohjeiden mukaisesti.

Käytämme arviointi-, palaute- ja tulostietoja suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Seuranta ja mittarit

Keskeiset koulutuksen vaikuttavuuden mittarit ovat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen sekä opiskelijatyytyväisyys ja opiskelijoiden elämänlaadun muuttuminen. 

Seuranta- ja mittaritietomme on määritetty Balance Score Card:n mukaisesti Luovi-kompassissa. Mittareita kehitetään yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten AMEO-verkostossa.

Arvioinnit ja palautteet

Keräämme palautetta muun muassa tutkintokoulutuksen opiskelijoille suunnatuilla Amispalaute -kyselyillä, valmentavan koulutuksen aloitus- ja päättökyselyillä sekä sijoittumiskyselyillä. Lisäksi keräämme säännöllisesti palautetta huoltajilta ja työelämän edustajilta sekä henkilöstöltämme. 

Teemme säännöllisesti itsearviointeja ja toteutamme sisäisiä arviointeja ja vertaisarviointeja sekä AMEO-verkostossa että kansainvälisen toiminnan kumppanuusverkostoissa. Osallistumme lisäksi kansallisiin arviointeihin ja hyödynnämme niiden tulokset toiminnan kehittämisessä.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2021 logo

Saavutuksiamme

  • Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto teemalla Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, opetus- ja kulttuuriministeriö 2021
  • Kunniamaininta Quality Innovation Award -kilpailussa innovaatiolla Ruori – erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen arviointimenetelmä. Laatukeskus 2020.
  • Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto, jossa erityisteemana Tiedolla johtaminen, opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2017. 
  • Euroopan unionin koulutuksen, nuorisotoimen, urheilun ja kulttuurin pääosaston asiantuntijaryhmä valitsi Luovin koordinoiman Strength from peer review – developing the quality of international activities in VET -projektin menestystarinaksi vuonna 2017.
  • Luovin koordinoima Osaava 5 -projekti palkittiin vuoden 2015 Osaava-verkostona. Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä Vuoden 2015 Osaava verkosto -palkinto jaettiin Jyväskylässä 12.11.2015.
  • Recognised for Excellence 4 star -tunnustus vuonna 2014.
  • Kunniamaininta opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa vuonna 2012 erityisteemasta Hyvinvoiva oppimisympäristö.

Palautteet

Kysely huoltajille 2022

Huoltajakysely 2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Kysely työpaikoille, kevät 2022

Työpaikkakysely, kevät 2022 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Kysely työpaikkaohjaajille, syksy 2021

Kysely työpaikkaohjaajille, syksy 2021 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Sijoittumiskysely 2021

Sijoittumiskyselyn 2021 tulokset (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Opiskelijapalaute (amispalaute) 2020-2021

Päättökysely TELMA-opiskelijoille 2021

Päättökysely VALMA-opiskelijoille 2021

Opiskelijoiden palautteita Luovissa opiskelusta

Lisätietoja

Timo Huurinainen
Laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi