Luovi-laatu

Laatu on yksi Luovin strategisista tavoitteista.

Luovi-laatu syntyy osana arkea ja jokaisen luovilaisen työtä. Tavoitteenamme on varmistaa toiminnan laadukkuus ja Luovin kyky vastata opiskelijoiden, muiden asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin sekä ammatilliselle erityisopetukselle asetettuihin tavoitteisiin. 

Luovi-laadun mukainen toiminta tarkoittaa että…

Suunnittelemme toimintaamme systemaattisesti.

Seuraamme ja arvioimme toimintamme tavoitteiden saavuttamista 

Toimimme kuvattujen prosessien ja ohjeiden mukaisesti.

Käytämme arviointi-, palaute- ja tulostietoja suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Seuranta ja mittarit

Keskeiset koulutuksen vaikuttavuuden mittarit ovat työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen sekä opiskelijatyytyväisyys ja opiskelijoiden elämänlaadun muuttuminen. 

Seuranta- ja mittaritietomme on määritetty Balance Score Card:n mukaisesti Luovi-kompassissa. Mittareita kehitetään yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten AMEO-verkostossa.

Arvioinnit ja palautteet

Keräämme palautetta muun muassa tutkintokoulutuksen opiskelijoille suunnatuilla Amispalaute -kyselyillä, valmentavan koulutuksen aloitus- ja päättökyselyillä sekä sijoittumiskyselyillä. Lisäksi keräämme säännöllisesti palautetta huoltajilta ja työelämän edustajilta sekä henkilöstöltämme. 

Teemme säännöllisesti itsearviointeja ja toteutamme sisäisiä arviointeja ja vertaisarviointeja sekä AMEO-verkostossa että kansainvälisen toiminnan kumppanuusverkostoissa. Osallistumme lisäksi kansallisiin arviointeihin ja hyödynnämme niiden tulokset toiminnan kehittämisessä.

Saavutuksiamme

  • Kunniamaininta Quality Innovation Award -kilpailussa innovaatiolla Ruori – erityisen ja vaativan erityisen tuen tarpeen arviointimenetelmä. Laatukeskus 2020.
  • Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto, jossa erityisteemana Tiedolla johtaminen, opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 2017. 
  • Euroopan unionin koulutuksen, nuorisotoimen, urheilun ja kulttuurin pääosaston asiantuntijaryhmä valitsi Luovin koordinoiman Strength from peer review – developing the quality of international activities in VET -projektin menestystarinaksi vuonna 2017.
  • Luovin koordinoima Osaava 5 -projekti palkittiin vuoden 2015 Osaava-verkostona. Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä Vuoden 2015 Osaava verkosto -palkinto jaettiin Jyväskylässä 12.11.2015.
  • Recognised for Excellence 4 star -tunnustus vuonna 2014.
  • Kunniamaininta opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa vuonna 2012 erityisteemasta Hyvinvoiva oppimisympäristö.

Palautteet

Kysely huoltajille 2021

Huoltajakysely 2021 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Sijoittumiskysely 2020

Sijoittumiskyselyn 2020 tulokset (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Amispalaute 2019-2020

Päättökysely TELMA-opiskelijoille 2021

Päättökysely VALMA-opiskelijoille 2021

Kysely työpaikkaohjaajille 2014-2019

Kysely työpaikkaohjaajille 2014-2019 (pdf, aukeaa uuteen välilehteen)

Opiskelijoiden palautteita Luovissa opiskelusta

Lisätietoja

Timo Huurinainen
Laatupäällikkö
040 319 3117
timo.huurinainen@luovi.fi