Turvallinen opiskelu­ympäristö

Meille Luovissa on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus rauhalliseen opiskeluun ja työntekoon. Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista. Tutustu turvallisuuden periaatteisiin ja ohjeisiin.

Yleiset turvallisuuden periaatteet

Jokaisella Luovin opiskelijalla ja henkilökunnan jäsenellä on oikeus turvalliseen ja syrjinnästä vapaaseen opiskelu- ja työskentely-ympäristöön sekä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Jokainen on myös vastuussa siitä, ettei itse vaaranna toiminnallaan omaa tai toisten turvallisuutta.

Luovin opiskelijat on vakuutettu laajasti. Vakuutukset tapaturman varalta ovat voimassa opiskelun aikana oppilaitoksessa ja työpaikoilla, opiskelumatkoilla, matkalla oppilaitokseen tai työpaikalle sekä vapaa-ajalla. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on voimassa myös loma-aikoina.

Tältä sivulta löydät Luovin järjestyssäännöt sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyvät muut ohjeet. Täältä löydät myös toimintaohjeet, jos joudut kohtaamaan odottamattomia ongelma-, kiusaamis- ja kriisitilanteita opinnoissasi.

Linkit aukeavat uusiin välilehtiin.