Yhdessä enemmän

Luovin ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluiden vuosi on ollut vilkas ja työntäyteinen. Opiskelijan kohtaamisen, ohjaamisen ja tukemisen teemoja on pohdittu sekä oppilaitoskohtaisissa palveluissa että kaikille avoimissa koulutuksissa ympäri Suomen.

Asiantuntijapalveluiden kysyntä kertoo ainakin siitä, että asiantuntijuuttamme arvostetaan ja koulutustemme aiheet nähdään kiinnostavina ja ajankohtaisina. Toisaalta se kertoo myös opetus- ja ohjaushenkilöstön suuresta tarpeesta saada käytännön apua ja tukea arjen työhönsä erilaisten, erityisten – aivan kaikenlaisten opiskelijoiden parissa. Tavallisia kysymyksiä ovat: Miten tuen ja ohjaan opiskelijaa arjessa? Miten toteutan opetustani monipuolisesti, kaikkien tarpeet huomioiden? Miten motivoin? Miten osaan ja jaksan?

Asiantuntijamme tekevät työtään oman työtehtävänsä tuomalla kokemuksella ja näkemyksellä, omia oivalluksiaan ja meillä Luovissa hyviksi havaittuja käytäntöjä jakaen. Koulutuksistamme pyrimme rakentamaan monipuolisia, käytännönläheisiä ja kokemuksellisia. Toiminnalliset ja osallistavat menetelmät sekä osaamisen jakaminen ovat koulutuspäiviemme kulmakiviä. Punaisena lankana kulkee vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitys opetus- ja ohjaustyön lähtökohtana. Hyvin usein palataankin perusasioiden äärelle, sillä mikään menetelmä ei korvaa kolmea kovaa koota: kohtaa, kuuntele ja kannusta.

Huominen on vähemmän, on joku todennut. Niukkenevat resurssit pakottavat miettimään uusia tapoja järjestää ja toteuttaa arjen opetus- ja ohjaustyötä. Moni kokee riittämättömyyden tunnetta, kun työtään ei ehdi tai jaksa tehdä niin hyvin ja perusteellisesti kuin haluaisi. Sen vuoksi pysähtyminen ja asioiden jakaminen on kiireenkin keskellä tärkeää. Tilaisuuden siihen voi tarjota vaikkapa asiantuntijapalveluiden konsultaatio, jossa omaan työhön liittyviä ajankohtaisia teemoja ja tuntemuksia voi käsitellä työyhteisössä tai tiimissä kokeneen erityisopetuksen asiantuntijan luotsaamana. Yhdessä pohtien monimutkainenkin opiskelijatilanne voi saada aivan uusia ratkaisuvaihtoehtoja tai näkökulmia.

Muutosta tarvitaan myös ajatteluun. Kasvavien opetusryhmien, vähenevien lähiopetustuntien ja opiskelijoiden monimutkaistuvien ongelmien äärellä ei pärjää yksin eikä vanhalla kaavalla. Tarvitaan yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. Muutos kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria alkaa mielen muutoksesta. Toisekseen tarvitaan arkisten käytäntöjen muokkaamista. Joskus ne ovat niin itsestään selviä, että niiden havaitsemiseen tarvitaan aikaa ja yhteistä keskustelua, joskus jopa ulkopuolista silmäparia. Olipa muutostarve iso tai pieni, löytyy asiantuntijoiltamme näkemystä ja kokemusta niin arjen käytänteistä kuin myös erityisopetuksen järjestämiseen, prosesseihin ja laatuun liittyvistä kysymyksistä.

Innostus ja työn ilo edellyttävät, että omat voimavarat ja työn haasteet ovat tasapainossa, ja että meillä on merkityksellisiä tavoitteita, joiden eteen voimme ponnistella yhdessä. Yhteisöllisessä oppilaitoksessa myös opiskelijat motivoituvat, sitoutuvat ja voivat paremmin. Asiantuntijapalvelut voivat olla tukena osaamisen ja voimavarojen vahvistamisessa sekä tavoitteiden kirkastamisessa.

Pienillä asioilla voi olla suuri merkitys. Suuretkin muutokset saavat alkunsa pienistä oivalluksista. Voisimmeko olla niissä mukana? Oivalluttaa. Innostaa. Auttaa arjessa. Voisiko huominen ollakin yhdessä enemmän?

Sanna Wenström
Koulutuskoordinaattori

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.