Viva Las Valmas!

Mikä minusta tulee isona? Mikä koulutusala minulle sopisi? Monen nuoren mielessä pyörii monta vaihtoehtoa, kun peruskoulu jää taakse. Jos koulunkäynnissä on ollut hankaluuksia, sitä suurempi merkitys oikean koulutusalan löytämisellä on.
Valmentavan vuoden valitseminen tarjoaa mahdollisuuden vielä miettiä ammatinvalintaa ja tutustua eri koulutusaloihin. Mutta millainen valmentava koulutus on nuorelle oikea?

Tähän kysymykseen olemme tarttuneet Las Valmas -projektissa yhdessä seitsemän muun ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Projektin tavoitteena on kehittää valmentavan koulutuksen toteuttamista Pohjanmaan alueella.
Las Valmas -projektissa Luovin tarkoituksena on selkiyttää rajapintoja valmentavien koulutusten välillä. Soveltuuko nuorelle valmentava koulutus normiammattioppilaitoksessa? Mitä jos nuorella on esimerkiksi laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai autismin kirjon ongelmia? Parempi vaihtoehto voikin silloin olla valmentava koulutus erityisopetuksena. Entä kuka saisi parhaat eväät elämään TELMA-koulutuksesta?

Tässä vaihtoehtojen viidakossa nuorten, heidän lähiverkostojensa ja opinto-ohjaajien tulee olla selvillä eri vaihtoehtojen eroista. Las Valmas -projektissa Luovin tavoitteena on tehdä valmentavia koulutuksia kuvaava esite ja sähköinen verkkomateriaali, jotka helpottavat nuoren ohjautumista oikeaan opiskelupaikkaan. Opiskelunhan tulee tuottaa onnistumisen kokemuksia, ei pettymyksiä. Nuorelle soveltumaton opiskelupaikka saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa itsetunto-ongelmia ja opintojen keskeyttämistä. Parhaimmillaan valmentava koulutus on voimaannuttava ja opiskelijan itseluottamusta lisäävä kokemus, josta saa hyvät valmiudet niin ammatilliseen koulutukseen, työhön kuin omaan elämäänkin.

Helena Pahkala, koulutuspäällikkö
Kirsi Sepänmaa, psykologi

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.