Kohti innostavaa ammatillista koulutusta

Luovi - Asiakaskohtaiset palvelutViime aikoina on puhuttu paljon sisäisen motivaation merkityksestä työelämässä. Tutkimukset ovat nimittäin osoittaneet, että motivaatiolla, työn imulla ja innostuksella on myönteisiä vaikutuksia sekä työntekijöiden hyvinvointiin ja onnellisuuteen, että yrityksen tuloksellisuuteen, tehokkuuteen, työn laatuun ja asiakaskokemukseen.

Nämä teemat kuulostavat tutuilta ja ajankohtaisilta myös ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Voisiko olla, että myös opetusalalla työntekijöiden kokema innostus vaikuttaisi positiivisesti työn laatuun ja tuloksellisuuteen: opiskelijoiden hyvinvointiin ja opintoihin sitoutumiseen, oppimistuloksiin, opintojen läpäisyyn sekä opiskelijoiden työllistymiseen?

Tutkimusten mukaan opettajan innostuneisuus vaikuttaa myönteisesti opiskelijoiden oppimistuloksiin, motivaatioon ja sitoutumiseen. Innostus heijastuu mm. oppimista tukevana opetustyylinä sekä haluna tehdä opiskelijoiden eteen parhaansa. Innostus on myönteinen tunne, joka tarttuu ja leviää. Innostuneessa porukassa syntyy ”hyvää pöhinää”, jossa on mukava opiskella ja olla työssä.

Opiskelijalle innostus on tärkeä työelämätaito, joka löytyy vahvuuksien kautta. Jos oppimisen tiellä on mutkia matkassa, ovat into ja halu tekemiseen sitäkin tärkeämpiä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön keskeisenä tehtävänä onkin auttaa opiskelijan löytämään oma innostava juttu ja oma väylä työelämään ja hyvään elämään.

Muutosten ajassa innostuksen ylläpitäminen saattaa tuntua työläältä ajatukselta. Myönteisten asioiden huomioiminen on kuitenkin erityisen tärkeää juuri silloin, kun kohtaamme haasteita ja vaatimuksia, joihin emme voi suoraan vaikuttaa. Olemassa olevien voimavarojen tunnistaminen, myönteinen toiminta, vaikka kuinka pieninä tekoina, ja myönteisten tunteiden vaaliminen vahvistavat toinen toistaan. Näin vahvistuu myös kykymme kohdata muutoksia ja jatkaa eteenpäin.

Innostuksen eväitä voi tulla etsimään vaikkapa Luovin asiantuntijapalveluiden uusista koulutuksista. Motivaation jäljillä –valmennukset tutustuvat käytännönläheisesti nuoria motivoiviin tapoihin toteuttaa opetusta ja ohjausta. Pedagogisen hyvinvoinnin päivässä keskiössä ovat yhteisöllinen oppilaitoskulttuuri sekä opiskelijoiden erilaisten vahvuuksien tunnistaminen. Monelle jo tutuksi tulleissa Mun reitti -valmennuksissa perehdytään ohjauksen toiminnallisiin työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen esimerkiksi HOJKS-prosessissa. Lisäksi kannattaa tutustua Ruorin, joka on ohjauksen ja pedagogisen tuen tarpeen arviointityökalu. Kaikki innostavat koulutus- ja konsultaatioaiheemme löytyvät sivuiltamme www.luovi.fi/asiantuntijapalvelut

Sanna Wenström
Koulutuskoordinaattori

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.