Mahdollisuus työelämään

Yksi ihmisen hyvinvoinnin perusta on kokemus omien mahdollisuuksien hyödyntämisestä, osallisuudesta ja mahdollisuudesta palkkatyöhön esimerkiksi tuetun työllistymisen mallin mukaan.

Palkkatyö eläkkeen lisäksi on yksi mahdollisuus tasa-arvoiseen osallisuuteen sekä tunteeseen itsemääräämisestä omaan elämään. Tasa-arvoisen työelämän edellytys on, että kaikilla olisi yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet päästä osalliseksi työelämästä ja saada palkkaa työstä. Saavuttaakseen osallisuuden kokemuksen ihminen tarvitsee tunteen johonkin kuulumisesta.

Mitä erityistä tukea tarvitseva nuori ajattelee työelämään siirtymisestä ja työstä opintojen jälkeen? Muutama opiskelija kertoi, että ”työ merkitsee palkkaa” ja ”erilaisia hommia” ja että ”olis oma työpaikka”.

Erityistä tukea tarvitsevilla nuorilla on samanlainen halukkuus oikeisiin palkkatöihin, kuin muillakin nuorilla. Kehitysvammaliitto haluaisi  että palkattomasta avotyöstä eritysitä tukea tarvitsevien kohdalla luovuttaisiin kokonaan, mutta muutos on kunnissa hidasta. http://areena.yle.fi/1-4079655?autoplay=true

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren työllistämisen ei pitäisi olla sen vaikeampaa, kuin kenen tahansa palkkaaminen tavalliseen työsuhteeseen. Se voi olla erilaista, mutta sen ei pitäisi olla vaikeampaa.

Yhteiskuntamme on muutoksessa ja sen myötä myös työelämä. Kuinka tässä muutoksessa taataan erityistä tukea tarvitsevan nuoren tasa-arvoinen mahdollisuus palkkatöihin? Miten tavoitetaan työpaikoilta sellaiset työtehtävät, jotka ovat sopivia erityistä tukea tarvitseville nuorille ja vastaavat heidän osaamistaan? Tällaisia työtehtäviä on varmasti olemassa, mutta miten saada tekijät ja työnantajat kohtaamaan.

Miten saadaan työnantajille rohkeutta, uskallusta, ennakkoluulottomuutta ja asennetta palkata erityistä tukea tarvitseva nuori? Puhutaan paljon erilaisista maksuttomista palkkatuen malleista, joita työnantaja voi saada, mutta miten ne saadaan yhtenä pakettina työnantajien tietoon ja kuka sen tiedon välittää? Kuinka paljon enemmän esimerkiksi oppilaitokset voisivat tehdä asian hyväksi vai onko se oppilaitoksen tehtävä?

Erityistä tukea tarvitseva nuori tarvitsee melkeinpä aina tukea työpaikan hankkimisessa, työsopimuksen tekemisessä ja hän tarvitsee enemmän ohjausta työtehtävien haltuun ottamisessa. palkkatyössä. Miten rakenteellisia esteitä voidaan muuttaa? Tuetun työllistyminen työhönvalmentajia tarvitaan enemmän, jotta kaikilla halukkailla erityistä tukea tarvitsevilla nuorilla olisi mahdollisuus käydä tuetussa työssä ja saada tarvittava ohjaus työtehtäviin.

Nykyisin erityistä tukea tarvitsevat nuoret tiedostavat edistyksellisemmin henkilökohtaisen avun käyttämisen mahdollisuuden työssä käymisen tukena lähinnä esteettömyyden näkökulmasta. Henkilökohtaisen avustajan tehtäviin ei kuitenkaan kuulu työhön valmentaminen. Tulevaisuudessa henkilökohtaisen avustajan käyttäminen varmasti vahvistuu myös palvelujärjestelmässä.

Kun erityistä tukea tarvitseva nuori valmistuu, toivottavasti hänelle löytyy työpaikka, jossa hän voi kokea itsensä osalliseksi, hyödyntää omaa osaamistaan ja näin ollen kokea itsensä tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi.

Päivi Kontiainen
ammatillinen erityisopettaja

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.