Varmuutta Valmasta!

Haku ammatilliseen koulutukseen on taas tälle keväälle käynnistynyt. Hakujaan tekevillä nuorilla on takanaan pohdinta siitä, mitä he tulevaisuudeltaan haluavat ja odottavat opiskelun ja myöhemmin työelämän suhteen. Tuosta ajasta on itselläni jo aikaa, eikä siitä juuri sen suurempia muistoja ole jäänyt. Lukioon hakeutuminen oli helppo ratkaisu ja siirsi ammatinvalintapäätöstä ainakin hetkeksi eteenpäin. Peruskouluaan päättävälle nuorelle ei ratkaisu kuitenkaan aina ole helppo ja selkeä.

Hakeutumisvaiheessa saatu ohjaus ja tuki ovat usein ratkaisevassa roolissa tukemassa nuoren ja huoltajien päätöksiä. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava VALMA –koulutus antaa nuorelle mahdollisuuden tutustua tarjolla oleviin koulutuksiin tarkemmin, koulutuskokeilujen kautta ihan käytännön tasollakin. Se antaa myös mahdollisuuden tutustua omaan itseen ja omiin vahvuuksiin. Missä minä olen hyvä? Missä työtehtävissä voisin parhaiten toteuttaa itseäni ja osaamistani? Se tukee nuoren kasvua aikuiseksi ja antaa mahdollisuuden kehittää opiskeluvalmiuksia. Se antaa nuorelle varmuutta tehdä omaa itseään ja elämäänsä koskevia tulevaisuuden suunnitelmia ja valintoja.

Varmuutta Valmasta –projektin tehtävänä on kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen vaiheessa. ”Tieto lisää tuskaa” sanotaan, mutta tässä kohtaa se pikemminkin lisää todennäköisyyttä siitä, että nuoret ohjautuvat oikeanlaiseen koulutukseen ja oikeanlaiseen koulutusmuotoon alusta alkaen. Nuoren itsetunnon ja opintojen etenemisen kannalta on tärkeää, että nuori kokee olevansa oikeassa paikassa ja että opintopolku toteutuu hänen edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Miten ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus ja erityisopetuksena järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus eroavat toisistaan? Vai eroavatko? Kumpaan nuoren kannattaa hakeutua? Perusopetuksen ja muiden ohjaavien tahojen tiedon lisääminen eri koulutusmuodoista sekä hakuvaiheen ohjauksen kehittäminen edellyttää ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoyhteistyötä. Projektin tavoitteena on käynnistää pysyviä alueellisia nivelvaiheyhteistyönverkostoja ja yhteistyömalleja, jotka juurtuvat oppilaitosten arkeen.

Onnistuneita valintoja ja opintopolkuja kaikille tänä keväänä hakujaan tekeville nuorille! Mikäli tulevaisuuden ammatti ei ole vielä kirkkaana ajatuksissa, suosittelen hakemaan varmuutta Valmasta .

Sari Jokela
opintoneuvoja

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.