Osaamisperusteisuus todeksi

Osaamisperusteisuus ei ole uusi ilmiö koulutuksen toteuttamisen periaatteena: ammatillinen lisäkoulutus eli aikuiskoulutus on käytännössä toteuttanut osaamisperusteisuutta vuosien ajan. Perustutkintokoulutuksessakin osaamisperusteisesti toteutettua koulutustoimintaa on ollut aiemmin. Vuoden 2015 ammatillisen koulutuksen tutkintouudistuksen yhteydessä osaamisperusteisuus-ajattelu nousi aivan uudelle tasolle. Myös Ammattiopisto Luovin yhtenä avaintavoitteena vuosina 2015-2016 on ollut ”Osaamisperusteisuus todeksi”.

Osaamisperusteisuudessa on kysymys siitä, että koulutukseen hakeutujan tai opiskelijan aiemmin karttunut osaaminen selvitetään ja huomioidaan opintojen henkilökohtaisessa suunnitelmassa. Opiskelijalla on saattanut kertyä osaamista elämän varrella niin aiemmissa opinnoissa, työsuhteissa, vapaaehtoistyössä, yhdistystoiminnassa kuin harrastuksissakin. Kaikesta osaamisesta ei välttämättä ole olemassa jonkun ulkopuolisen tahon myöntämää todistusta. Tällöin koulutukseen hakeuduttaessa tai opintojen alussa selvitetään eli tunnistetaan aiemmin karttunut osaaminen. Mikäli osaaminen liittyy haettavana olevaan tai jo aloitettuun koulutukseen ja on ajantasaista, osaaminen hyödynnetään osaksi koulutusta eli tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen saattaa lyhentää koulutuksen suorittamisaikaa, jolloin opiskelija etenee koulutuspolulla nopeammin.

Osaamista voi kehittyä opiskeluaikanakin mm. osa-aika- ja kesätyössä ja tämä osaaminen voi myös lyhentää koulutuksen kestoa. Opiskelijoilla on myös yksilölliset oppimisvalmiudet ja erilainen tapa oppia. Siinä missä yksi etenee nopeassa tahdissa, ehkä itsenäisesti työskennellen, toinen tarvitsee ohjausta ja tukea oppimiseen ja työskentelyyn. Opiskeluajan ja opiskelujärjestelyjen tulisi pystyä joustamaan kullekin opiskelijalle soveltuvalla tavalla.

Miten osaamisperusteisuuden periaatetta on tehty todeksi Ammattiopisto Luovissa? Luovissa on tehostettu ja monipuolistettu opiskelijatiedottamista osana opinto-ohjausta ja opintojen suunnittelua. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimiin on tartuttu aiempaa tietoisemmin ja monipuolisin arviointimenetelmin. Käytännössä opettajat, ohjaajat, opinto-ohjaajat sekä opintoneuvojat toteuttavat opiskelijatiedottamista ja toteuttavat osaamisen tunnistamista osana opiskelua.

Ammattiopisto Luovin yksiköissä on kehitetty opiskelujärjestelyjä. Erilaisissa työelämän kaltaisissa oppimisympäristöissä opiskelijalla on mahdollisuus edetä opinnoissaan aiempaa yksilöllisemmin kuin luokkamuotoisessa koulutuksessa. Myös opiskelujärjestelyjen toteuttaminen osittain tai kokonaan työelämässä mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän tavan edetä opinnoissa. Koulutus toteutetaan yhä useammin vuosiluokkaan sitomattomasti: ryhmä muodostuu kaikissa opiskeluvaiheissa olevista opiskelijoista.

Työvaltainen oppiminen oppilaitoksessa ja työpaikalla toteutettava koulutus edellyttävät toimivaa yhteistyötä eri työntekijäryhmien ja toimintojen välillä Luovissa, samoin kuin yhteistyötä alueen työpaikkojen kanssa.

Pirjo Ruha
Opintopäällikkö

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.