Yhdessä tietoisesti kohti tulevaa!

Millaista ammatillista koulutusta tarvitaan tänään ja huomenna? Mitä kaikkea tarkoittaakaan toiminnassamme ammatillisen koulutuksen reformi ja muutokset toimintaympäristöissämme? Millaiset oppimisympäristöt, opetus- ja ohjausjärjestelyt ja –menetelmät parhaiten kannustavat ja tukevat opiskelijoitamme oppimaan ja edistävät heidän työllistymistään tai jatko-opintojaan ja hyvää elämää?

Saavuttavatko opiskelijamme opiskelulleen asettamansa tavoitteet ja millaisin mittarein näitä mittaamme tai tulisi mitata? Milloin voimme todeta, että olemme saavuttaneet tavoitteet, jotka toiminnallemme olemme asettaneet ja tehneet parhaamme tavoitteiden saavuttamiseksi? Millä meidän tulee osoittaa tai osoitamme, että toimintamme on tuloksellista ja vaikuttavaa?

Meillä on käytössä monenlaista tietoa toimintamme suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja parantamiseen. Keräämme palautetta opiskelijoiltamme, henkilöstöltämme, työelämältä ja muilta sidosryhmiltämme, tuotamme tietoa oppimistuloksista, opintojen läpäisystä, oppilaitoksesta eroamisista ja opiskelijoidemme työllistymisestä. Lisäksi käytettävissä on monenlaista ennakointitietoa ja muuta tarpeellista tietoa toimialastamme ja toimintaympäristöistämme.

Mikään mylly ei kuitenkaan jauha käytettävissä olevaa tietoa käyttövalmiiksi, vaan tarvitaan menetelmiä ja toimintatapoja tietojen hankkimiseen, yhdistämiseen, analysointiin, raportointiin ja yhdessä käsittelyyn. Näin tieto muuttuu tietämykseksi ja pohdinnoiksi tekemistemme vaikutuksista, tavoitteidemme saavuttamisesta sekä tuloksistamme ja vaikuttavuudestamme. On tärkeää, että johdon ja esimiesten lisäksi koko henkilöstöllä, opiskelijoilla ja kumppaneilla on riittävästi tietoa toiminnastamme ja sen vaikutuksista. Näin voimme yhdessä suunnitella, toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta vastamaan sille asetettuja tavoitteita ja opiskelijoidemme ja muiden asiakkaidemme odotuksia ja tarpeita.

Koordinoimme Luovissa Tietoa kaikille! -projektia, jota toteutamme yhdessä muiden ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa. Hankkeessa mm. toteutetaan henkilöstön ja opiskelijoidemme kanssa työpajoja, joissa käydään läpi ja keskustellaan, mitä tietoa meillä on ja mihin sitä käytetään tai voisi käyttää, mitä tietoa mahdollisesti puuttuu, jotta tiedolla johtaminen ja toiminta olisi sujuvaa ja tuloksia tuottavaa meidän jokaisen työssä ja opiskelussa. Lisäksi pohdimme tapoja asettaa ja mitata tiimien, työryhmien tms. ryhmien ja niiden jäsenten ja myös opiskelijoidemme henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista.

Muutoksissa mukana oleminen, vaikuttaminen tulevaan, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta ja arviointi sujuvat jouhevasti, kun meillä kaikilla on työssämme, opiskelussamme ja päätöksenteossamme tarvittava tieto. Tieto auttaa meitä selvittämään ja ymmärtämään, mikä toiminta tuottaa hyötyä esim. opiskelijoillemme ja muille asiakkaillamme ja mikä ei tätä ehkä tee. On myös helpompaa pohtia kenen, keiden tai minkä vaikutusta saavutetut tulokset ovat.

Marjut Huttunen
laatupäällikkö

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.