Suuntana opiskelu ja työelämä!

Turvapaikan hakija, maahanmuuttaja, kiintiöpakolainen, turvapaikan saanut… nimikkeitä riittää, mutta mitä kaikkea näiden termien taakse kytkeytyy ja mitä oikeuksia eri statuksilla on Suomessa. Ammattiopisto Luovi on mukana Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppis -projektissa, joka pureutuu juuri turvapaikan saaneiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutus – ja työpolkujen edistämiseen sekä löytymiseen. Varsinkin tämän kohderyhmän osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tulevat olemaan toiminnan keskiössä. Voisimmeko kokeilla erilaisia tapoja, joilla opiskelijaksi hakeutuva maahanmuuttaja voisi näyttää osaamistaan ja mitä tämä meiltä vaatisi? Pelkona tällä hetkellä on se, ettei todellista osaamista vielä löydetä ja siirtyminen opintoihin sekä työelämään pitenee entisestään.

”Mikään ei ole pysyvää, paitsi muutos” kuuluu sanonta ja näin on tämänkin asian kanssa. Palapelin palat ovat pahasti levällään ja mukana on paloja useammasta pelistä. Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien kotouttamisen onnistuminen ratkaisee, onko lasku maahanmuuttajista positiivinen vai negatiivinen. Maahanmuuttajien ohjauksessa tarvitaan toivon näkökulmaa ja vankkaa tahtotilaa Suomeen kotoutumisen onnistumiseksi.

Kuinka tavoitamme kohderyhmään kuuluvat opiskelijat? Millaisia tukitoimenpiteitä ja ohjausosaamista heille voidaan tarjota? Miten maahanmuuttajat selviävät tässä kaikessa palvelujen ja aktiviteettien viidakossa? Monesti erilaisten tukien hakeminen sähköisesti on vaikeaa suomea äidinkielenään puhuvillekin. Paljon kysymyksiä, joihin pyrimme löytämään vastauksia ja erilaisia ratkaisumalleja.

Kohderyhmän moninaisuus voidaan nähdä niin rikkautena kuin haasteena. Tulijoiden puutteellinen kielitaito estää suoran työllistymisen. Kun heillä ei tämän lisäksi ole selvityksiä koulutuksestaan tai työhistoriastaan, on tehtävä osaamiskartoituksia työpaikoilla tai oppilaitoksissa. Työhönottaja tarvitsee tietoa hakijan osaamisesta, työ- ja oppimiskyvyistä sekä motivaatiosta.

Maahanmuuttajataustaisen oppijan oppimisvaikeuksien tunnistaminen voi olla vaikeaa. Jääkö heikon suomen kielen alle piiloon mm. erityisen tuen tarpeet: oppimisvaikeudet, kielenkehityksen häiriöt, traumaattiset kokemukset ja muut yksilölliset asiat. Juuri näihin asioihin tulemme erityisesti kiinnittämään huomiota ohjattavien henkilöiden kanssa.

Yhteistyössä on voimaa ja tätä kautta pyritään löytämään myös maahanmuuttajien vahvuudet ja potentiaali yksilöllisille koulutus- ja työssäoppimispoluille!

Marko Ylisirkka
Koulutussuunnittelija, projektipäällikkö

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.