Tule sinäkin työn raivaajaksi!

Ammattiopisto Luovi viettää kymppijuhliaan työn merkeissä. Työelämässä kaikista heikoimmassa asemassa olevien huomioiminen saa uuden ulottuvuuden, kun juhlavuoden työ laajenee kampanjan avulla. Työn raivaajat!  -kampanja on kymmenvuotiaan Luovin lahja satavuotiaalle Suomelle.

Uutiset Suomen talouden elpymisestä ja talouskasvun mahdollisesta alkamisesta ovat erityisen tervetulleita ammatilliselle koulutukselle. Taloudellisen matalasuhdanteen aikana ammattiin vastavalmistuneiden nuorten mahdollisuudet päästä työuran alkuun ovat luonnollisesti heikommat. Lähes ylitsepääsemättömän vaikeaa se on niille nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea koulutukseen ja työllistymiseen.

Me uskomme, että tällä hetkellä ja tulevaisuudessa on suuri määrä sellaisia työtehtäviä, joiden hoitamiseen osatyökykyinen nuori on erinomainen valinta. Suuret ikäluokat ikääntyvät ja siirtyvät siihen elämäntilanteeseen, jossa tarvitaan erityistä tukea ja halutaan myös ostaa sitä. Tämä tarkoittaa palvelujen tarpeen lisääntymistä. Palvelujen tarve voi olla osa-aikaista ja hyvinkin yksilöllistä. Tämän palveluvajeen täyttämiseen tarvitaan koulutettuja ja motivoituneita osaajia. Koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta se on myös mahdollista oikeilla ratkaisuilla.

Tälläkin hetkellä yritykset ovat kiinnostuneita palkkaamaan osatyökykyisiä. Suurimpina esteinä ovat kuitenkin tietämättömyys erityisen tuen tarpeesta ja sopivista työtehtävistä. Yritykset tarvitsevat myös huomattavasti nykyistä yksinkertaisempaa ohjeistusta ja lainsäädäntöä työntekijöiden palkkaamiseen.

Työn raivaajat! -kampanja vastaa juuri tähän tarpeeseen. Kampanjassa etsitään sopivia työtehtäviä yhdessä yritysten kanssa. Yrityksillä on mahdollisuus haastaa toisia yrityksiä mukaan ja yksityisillä ihmisillä on mahdollisuus osallistua kannustamalla ja näin viedä kampanjan sanomaa eteenpäin.

Kampanjan tavoitteena on myös vaikuttaa asenteisiin yhteiskunnassa. Osatyökykyisten erityisyyden huomioiminen työelämässä on yksi osa parempaa tulevaisuutta. Kukaan ei halua olla työpaikalla palkattuna pelkästään hyvästä tahdosta. Työnantajan ja työntekijän yhteinen intressi on löytää osaamista vastaavia tehtäviä sekä mahdollisuus oppia uutta työn muuttuvien edellytysten mukaisesti. Meillä kaikilla on halu olla hyvä jossakin, onnistua työssä ja kokea olevamme tärkeä palanen kokonaisuutta. Motivoinut ja työstään nauttiva työntekijä on myös kuluttaja ja yhteiskunnan palveluja käyttävä kansalainen.

Yksin ei onnistu kukaan, ei tässä kampanjassakaan. Tarvitsemme mukaan teitä haastajia, tukijoita ja kannustajia. Tule sinäkin työn raivaajaksi! Raivataan yhdessä työtä erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille.

Katso, miten juuri Sinä voisit osallistua: Työn raivaajat!

Hannu Koivula
Johtaja
Ammattiopisto Luovi

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.