Komentajan talo puhtaan oppilaitosrakentamisen mallina

Komentajan talo on noussut harjannostajaisvaiheeseen.

Oulun vanhalle kasarmialueelle Intiön kaupunginosaan on rakenteilla Ammattiopisto Luovin uusi koulutusyksikkö, joka kantaa suuria odotuksia. Rakennusprojektin aikana on nykyaikaisten koulutustilojen lisäksi kiinnitetty aivan erityistä huomiota siihen, että sen lopputuloksena olisi sisäilmaltaan ensiluokkaisen terve ja pitkäikäinen oppilaitosrakennus.

Ammattiopisto Luovi on osa Hengitysliittoa, joka toimii Komentajan talon rakennuttajana. Rakennuksen komea nimi juontaa juurensa oppilaitosalueen sotilaallisesta historiasta. Alue on palvellut armeijan väkeä reilun sadan vuoden ajan, 1880-luvulta 1990-luvulle. Alue siirtyi Hengitysliiton omistukseen ja Luovin (silloisen Merikosken) käyttöön vuonna 1998 ja sen historiaa on Luovin toimesta vaalittu pieteetillä aina kun se on ollut mahdollista. Suurin osa vanhasta, suojellusta rakennuskannasta on huolellisesti korjattu vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

Komentajan talon uudisprojektiin lähdettiin, koska todettiin, ettei paikalla aiemmin sijainneen toimisto- ja ruokalarakennuksen korjaaminen olisi rakennusteknisesti tai taloudellisestikaan mielekäs vaihtoehto. Kun uusi oppilaitosrakennus kerran rakennettaisiin alusta asti, rakennuttajana toimivalle Hengitysliitolle oli tärkeää, että kohteessa tehtäisiin kaikki mahdollinen terveen sisäilman eteen.  Kilpailutuksen kautta rakentajaksi valikoitui YIT, jonka kanssa löydettiin yhteinen hyvä näkemys ja tavoite laadulle.

Huomio kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyssä

Komentajan talon projektissa on kiinnitetty erityistä huomiota kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyyn. Maaperästä nousevia kosteusongelmia on pyritty torjumaan mm. välttämällä perinteisten kellaritilojen rakentamista, rakentamalla kaksikertainen salaojajärjestelmä, jossa pumppukaivot on varmistettu varavoimakoneella ja tekemällä ensimmäisen kerroksen alapohjasta tuulettuva, jolloin se samalla suojaa rakennusta myös maaperästä nousevilta epäpuhtauksilta, kuten radonilta.

Komentajan talon betonirunko rakennettiin taivasalla, mutta sen jälkeen rakennuksen ympärille pystytettiin sen kokonaisuudessaan peittävä huputus. Sen suojassa rakennettiin niin pitkään, että koko ulkovaippa oli vedenpitävä. Näin varmistettiin, että kosteudelle herkät rakennusvaiheet saadaan rakennettua säältä suojassa. Rakentajille hupun suojassa työskentely on ollut miellyttävä kokemus. Ammattiopisto Luovin kiinteistöpäällikkö Petri Petäjäjärvi kertoo saaneensa rakennusmiehiltä palautetta, jonka mukaan hupun alla, säältä suojassa on ollut tavanomaista mukavammat työskentelyolosuhteet.

Huputtaminen on suomalaisessa uudisrakentamisessa vielä melko harvinaista. Komentajan talon rakennusprojektissa vastaavana työnjohtajana toimiva Mika Liikanen YIT:ltä arvioi, että sääsuojan alla rakentaminen on noin 2-3 % perinteistä rakentamistapaa kalliimpaa. Toisaalta se mahdollistaa myös tehokkaamman työskentelyn.

– Aikaa ei ole tarvinnut käyttää päivittäiseen sääsuojaukseen, vaan koko työpäivän on voinut käyttää tehokkaasti rakentamiseen. Myös välineet ja materiaalit ovat säilyneet hyvinä. Moni onkin todennut, että juuri näin Suomessa pitäisi rakentaa, Petäjäjärvi toteaa.

Puhtaudesta ei tingitä

Komentajan talon rakennusprojekti on kokonaisuudessaan toteutettu korkeimman P1-puhtausvaatimuksen mukaan. Se asettaa tiettyjä vaatimuksia niin rakennusmateriaalien varastoinnille, siivoukselle, käytettäville pölyntorjuntamenetelmille kuin valmiin rakennuksen puhtaudellekin. Komentajan talossa myös piiloon jäävien rakenteiden puhtaudesta huolehditaan, sillä piiloon jäävä pölykin vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi. Puhtausvaatimuksen toteutumista seurataan säännöllisillä tarkistuksilla ja mittauksilla.

Sisäilmaan on panostettu myös suosimalla M1-luokituksen mukaisia vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja. Esimerkiksi lattiamateriaaliksi valittiin kivilaatta muovimaton sijasta. Jos lattian alle olisi sattunut jäämään kosteutta, se pääsee laatan saumojen kautta haihtumaan. Myöskään mikrobit eivät pysty elämään kivilaatoissa eikä niistä erity huoneilmaan haitallisia yhdisteitä.

Tiloja opetuksen tarpeisiin

Komentajan taloa rakennetaan ennen kaikkea opetuksen näkökulmasta ja sen tarpeisiin. Kun talon ovet avautuvat maaliskuussa 2018, sinne muuttavat Oulun yksikön hotelli-, ravintola- ja catering-alan, elintarvikealan sekä kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto-opiskelijat sekä osa valmentavassa koulutuksessa olevista opiskelijoista. Komentajan talosta löytyy myös kaikkien alojen yhteisiä opiskelutiloja, toimisto-, neuvottelu- ja varastotiloja sekä uuden Ravintola Kasarmin tilat.

Tässä yhteydessä Luovin koulutuksen painopiste Oulussa siirtyy selkeästi puukasarmialueelle. Nahkatehtaankadulle jää Asuntola Oppimestari sekä tekniikan ja liikenteen alan koulutusta.

Komentajan talon harjannostajaisia vietettiin torstaina 28.9.2017.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.