Tampereen Telma-opiskelijat työn raivaajina


Tampereen yksikön työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa Telma-koulutuksessa opiskeleva ryhmä on aloittanut tänä syksynä yritysyhteistyön Premius-kuntoutuksen kanssa. Telma-koulutuksen opiskelijat käyvät osana opintojaan työskentelemässä Premiuksella kahtena päivänä viikossa. Opiskelijat työskentelevät Premiuksella Luovin opettajan tai ohjaajan opastuksella.

Ennen yhteistyön aloittamista Premius Oy:n työtehtävistä kartoitettiin Telma-opiskelijoille soveltuvat työtehtävät työanalyysia apuna käyttäen. Soveltuvia työtehtäviä löytyikin yllättävän paljon, ja tämä puolsi yhteistyön aloittamista. Telmalaisten tehtävinä on mm. toimintaterapeuttien avustaminen asiakastyössä: esim. kaupassa käynti ja leipominen; postin vienti ja haku; pyykin vieminen ja hakeminen pesulasta; pyykin peseminen ja terapiakoiran ulkoiluttaminen. Työtä tekemällä Telmalaiset oppivat todella monenlaisia taitoja!

Yhteistyö on ollut palkitsevaa puolin ja toisin. Opiskelijat ovat motivoituneita oppimiseen uudessa oppimisympäristössä ja jo lyhyen kokemuksen perusteella on nähtävissä, miten opiskelijoiden omatoimisuus ja suunnitelmallisuus on työtehtävissä kehittynyt. Premiuksen väki on puolestaan antanut myönteistä palautetta yhteistyön sujumisesta.

Taitojen kartuttamisen lisäksi yritysyhteistyö mahdollistaa opiskelijoiden elämänpiirin laajenemisen sekä opiskelijoiden pääsemisen osalliseksi työelämään ja yhteiskuntaan. Opintojen aikana kertyneet aidot työelämäkokemukset lisäävät opiskelijan uskoa omiin kykyihin ja auttavat hahmottamaan omia vahvuuksia työntekijänä.

Toisaalta opetuksen jalkauttaminen osaksi työelämää ja yhteiskuntaa on erinomainen tapa tehdä erilaisuutta näkyväksi ja sitä kautta askel kerrallaan muokata työelämän asenteita myönteisemmiksi erilaisuutta kohtaan. Yhteistyön tekemisen kautta on myös mahdollista kartoittaa sellaisia työtehtäviä, joihin yritys voisi tukea tarvitsevan nuoren työllistää. Tavoitteena on näin kasvattaa työnantajien ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta palkata tukea tarvitseva työntekijä. Työn raivaamista parhaimmillaan!

Eveliina Kononen
Yksikönjohtaja
Ammattiopisto Luovi, Tampereen yksikkö

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.