Tietosuoja koskettaa meitä kaikkia

Tietosuojasta on tullut entistä keskeisempi osa meidän kaikkien arkea niin työssä kuin vapaa-ajalla, sillä henkilötietoja käsitellään yhä enemmän sähköisesti digitaalisuuden laajentumisen myötä. Tietosuoja on jokaisen perusoikeus, oikeus omiin henkilötietoihin ja yksityisyyteen. Meidän kaikkien tulisi omaksu tietosuojaperusteet henkilötietojen käsittelyä sisältäviä työtehtäviä hoitaessamme ja niitä itse käyttäessämme.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018, jolloin henkilötietojen käsittelyn tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista. Tällä hetkellä sovellettavan henkilötietolain pääperiaatteet säilyvät yleisessä tietosuoja-asetuksessa, jossa on kuitenkin myös uusia velvoitteita rekisterinpitäjälle ja oikeuksia rekisteröidylle.

Ammattiopisto Luovilla on ollut tietosuojavastaava 1.10.2016 alkaen tehtävänään huolehtia tietosuojan kehittämisestä, neuvonnasta ja seurannasta. Luovissa tietosuojatyö aloitettiin kartoittamalla henkilötietojen käsittelyn nykytilannetta sisältäen henkilötietovarannot, henkilörekisterit ja järjestelmät ottamalla huomioon myös tietoturvaan liittyvät asiat. Tietosuojavastaavan kouluttautumisen ja asiaan perehtymisen ohella henkilötietojen käsittelyä on tähän mennessä tarkasteltu erityisesti opiskelija- ja henkilöstötietojen osalta. Henkilörekistereiden tietosuojaselosteita on päivitetty sekä asiakkuuksien hallintaan ja kameravalvontaan liittyvää henkilötietojen käsittelyä selvitetty.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Moni asia täsmentyy asetuksen siirtymäaikana, jolloin toteutetaan asetuksen edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Jokaisen on tärkeää seurata tietosuojaan liittyviä lainsäädäntömuutoksia ja huomioida ne henkilötietoja käsiteltäessä, sillä tietosuoja on meidän kaikkien asia.

Merja Niskanen
Hallintosihteeri
Tietosuojavastaava
Ammattiopisto Luovi

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.