Tupla-Luudassa erityisyys ei ole este – Tuetulla oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, joka sisältää tietopuolisia opintoja oppilaitoksessa ja työskentelyä työpaikalla. Tuettu oppisopimus on tarkoitettu enemmän tukea tarvitseville opiskelijoille. Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa on tarvittaessa mukana työhönvalmentaja tai muu henkilö, joka tarjoaa lisätukea sekä opiskelijalle että työnantajalle. Lisäksi oppisopimustyösuhdetta edeltää työssäoppiminen tai työkokeilu, joka tarjoaa puolin ja toisin mahdollisuuden tutustua ja varmistua alan ja työtehtävien soveltuvuudesta.

”Ammattiopisto Luovissa tuetusta oppisopimuksesta on jo 7 vuoden kokemus”, kertoo oppisopimuskoulutuksesta vastaava koulutussuunnittelija Marko Ylisirkka. ”Tänä aikana noin kolmekymmentä opiskelijaa on suorittanut tuetun oppisopimuksen kautta tutkinnon tai osatutkintoja.”

Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa tukea niissä asioissa, joihin hän sitä tarvitsee. ”Toisella opiskelijalla työtehtävät vaativat enemmän harjoittelua, toiselle taas tietopuoliset opinnot voivat olla haastavia”, Marko kertoo. Luovin tuetussa oppisopimuskoulutuksessa tietopuolisia opintoja opiskellaan pienissä ryhmissä, yksilölliseen tahtiin edeten. ”Opiskelu rakentuu osaamiselle ja vahvuuksille, eikä sellaista minkä jo osaa tarvitse uudelleen opiskella”, vakuuttaa Marko.

 

Tietopuolinen opiskelu nivoutuu käytännön työhön

Silti oppisopimus ei tuettunakaan tule valmiiksi sormia napsauttamalla. ”Ensin pitää löytää työpaikka, ja sen on varmaankin kaikkein haastavin vaihe,” kertoo Marko. Oppisopimus ei myöskään ole pelkkää työntekoa. ”Lähiopetuksen asioita makustellaan omalla työpaikalla ja viedään käytäntöön”, hän kiteyttää. ”Opiskelijalta se edellyttää vastuunottoa omista opinnoista ja omasta ajankäytöstä. Tarvittaessa työhönvalmentaja on kuitenkin mukana koko prosessin ajan, ja mukana myös lähiopetusjaksoilla.”

Luovissa tuetulla oppisopimuksella on mahdollista opiskella kaikkia ammatillisia perustutkintoja. Tähän mennessä on järjestetty kiinteistöpalvelun, kotityö- ja puhdistuspalvelualan sekä maatalousalan perustutkintoja omissa ryhmissään.

Yksi tuetun oppisopimuskoulutuksen eduista vakuuttunut työnantaja on oululainen siivouspalveluyritys Tupla-Luuta. Parhaillaan Tupla-Luudassa työskentelee yksi henkilö tuetussa oppisopimuskoulutuksessa ammattiin. Lisäksi heillä on toinen erityistä tukea tarvitseva työntekijä työsuhteessa.

 

Tupla-Luudassa erityisen tuen tarve ei ole ongelma

Luovin ja Tupla-Luudan yhteistyö ulottuu aina kuuden vuoden taakse, jolloin yritykseen tuli Luovin kautta työkokeiluun täysin kuuro henkilö. Molemminpuolisesta tahtotilasta kertoo, että henkilö on töissä yrityksessä vielä tänäkin päivänä.

Työkokeilijoita ja oppisopimusopiskelijoita ohjaa Marja-Liisa Friman, joka on jo viidentoista vuoden ajan toiminut Tupla-Luudassa siivoustyönohjaajana. ”Tykkään ja nautin olla työpaikkaohjaajana. On ihana nähdä näitä onnistumisia. Mielestäni erityisen tuen tarpeet ja rajoitteet eivät ole mikään ongelma. Apukeinoja ja tukea kyllä löytyy, kun niitä vain pyytää ja kysyy”, hän vakuuttaa.

Työllä on ihmiselle suurempi merkitys, kuin moni meistä tulee ajatelleeksi. Mielekkään työn kautta ihminen saa kokea tekevänsä jotakin hyödyllistä ja olevansa osa työyhteisöä. Itsetunto ja rohkeus kasvavat sitä mukaa kuin ammattitaitokin. Marja-Liisa on huomannut saman: ”Opiskelijoista näkee muutamassa viikossa, miten sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot kehittyvät, ja miten ihmistä muuttaa se, että hän saa tuntea kuuluvansa johonkin”. Hän kertoo, että Tupla-Luudassa tähän halutaan kiinnittää erityistä huomiota: ”Meille on tärkeintä että uusi työntekijä tai työkokeilija saa heti tuntea olevansa osa työyhteisöä. Se on kaiken kulmakivi”, Marja-Liisa painottaa.

 

Työhönvalmentaja tukee opiskelijaa ja työnantajaa

Tuettuun oppisopimuskoulutukseen on yleensä saatavissa rahallista tukea työnantajalle, mikä etenkin alussa kompensoi hyvin sitä, että ohjausta tarvitaan enemmän. Alkuun pääsemisessä myös työhönvalmentajilla on tärkeä rooli. ”Työhönvalmentajat ovat iso apu. Alussa yhteydenpito heidän kanssaan on tiiviimpää. He ovat usein opiskelijan mukana työkohteessa siivoamassa, sitten tarve vähenee ja näemme enää harvakseltaan”, Marja-Liisa kertoo. ”Niin, työhönvalmentajan tavoite on tehdä itsensä tarpeettomaksi”, Marko toteaa.

Asiantuntevan ohjauksen myötä työt alkavat piankin sujua opiskelijalta kuin vanhalta tekijältä. ”Esimerkiksi vuosi sitten meillä tuetussa oppisopimuksessa aloittanut henkilö toimii jo kentällä täysin itsenäisesti. Hänellä on omat vakiosiivouskohteensa ja omat avaimet. Ei hän mitenkään poikkea muista työntekijöistä, vaikka pieniä tukitoimia onkin takana”, Marja-Liisa kertoo. ”Pitää oikein muistuttaa itseään, ettei häneltä voi vaatia täysin samaa kuin 10 vuotta töissä olleelta. Kokemukseni mukaan nämä opiskelijat ovat todella tunnollisia”, hän kiittelee.

Marja-Liisan mielestä yrittäjien kannattaisikin rohkaistua ottamaan töihin erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja työntekijöitä. Marko muistuttaa, että tuen tarpeiden lisäksi monenlaisilla osaajilla on myös monenlaisia vahvuuksia, jotka joskus meiltä unohtuvat. ”He ovat joissain asioissa niin taitavia ja tunnollisia, että aina ei edes löydy korvaavaa tekijää tiettyihin työtehtäviin”, hän vakuuttaa.

Tupla-Luuta on esimerkillään mukana myös Luovin Työn raivaajat! -kampanjassa (www.luovi.fi/tyonraivaajat), jossa työnantajia haastetaan mukaan tarjoamaan työtä erilaisille osaajille.

 

Tuettu oppisopimus on osa Luovin koulutustarjontaa

Tällä hetkellä tuettu oppisopimuskoulutus toteutuu Oulun alueella Luovin ja Nuorten Ystävien Työetsivät-hankkeen yhteistyönä. Luovi toimii oppisopimuksen järjestäjänä ja toteuttaa tietopuolisen opetuksen, kun taas työhönvalmentaja tulee Nuorten Ystävien hankkeen kautta.

”Tuettu oppisopimus on kuitenkin pysyvä toimintamalli Luovissa, eikä ole sidottu mihinkään projektiin”, Marko tähdentää. ”Päinvastoin, mallia on tarkoitus levittää ja juurruttaa kaikkiin Luovin yksiköihin eri puolille Suomea”. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä tuettu oppisopimus tulee olemaan vielä nykyistäkin merkittävämpi vaihtoehto erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan poluksi ammattiin ja työhön.

Lisätietoa tuetusta oppisopimuskoulutuksesta Luovin sivuilta https://luovi.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/tuettu-oppisopimus/

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.