Kehittämistyö vaatii joustavaa yhteistyötä

Vuosi lähenee jo loppuaan ja Varmuutta Valmasta –hankkeessa tehdään tiiviisti töitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteita hankkeelle oli asetettu näin lyhyeksi, vuoden hankeajaksi, melko paljon. Luovin osalta hanke on käytännössä sisältänyt kaksi eri aihekokonaisuutta ja nivelvaiheyhteistyön kehittämistä kuvasinkin jo edellisessä hanketta koskevassa blogissani.

Luovin Helsingin, Oulun ja Alavuden yksiköiden työntekijöistä koostuva hanketyöryhmä on työstänyt työvälinettä, joka mahdollistaisi paremmin erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osallistumisen oman oppimisprosessin suunnitteluun ja opintojen etenemisen seurantaan. VALMA –koulutuksen sisältöä ja tavoitteita on pyritty avaamaan opiskelijoille helpommin ymmärrettäviksi, konkreettisiksi asioiksi. Laaditut kuvaukset on äänitetty äänitiedostoiksi ja ne on tarkoitus liittää opetussuunnitelman jatkeena olevaan opintojen suunnittelulomakkeeseen. Opintojen etenemisen seuraamista Wilman kautta on pyritty selkeyttämään visuaalisin keinoin ja tavoitteena on, että vielä ennen hankkeen päättymistä sen toimivuutta päästään testaamaan kahden pilotointiryhmän kanssa Helsingin ja Oulun Valma –ryhmissä.

Hyvien ideoidemme toteutuksessa olemme saaneet runsaasti apua Luovin monilta muilta erityisosaajilta. Onneksi kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan työyhteisöstämme löytyy monenlaista ja hyvin ammattitaitoista porukkaa eri osa-alueilta sekä innostusta toimintojen kehittämiseen. Yhteistyössä on voimaa ja hanketyöskentely parhaimmillaan antaa loistavan mahdollisuuden jakaa ajatuksia ja osaamista sekä Luovin sisällä että muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Sari Jokela
Varmuutta Valmasta – hanke
projektipäällikkö, opintoneuvoja

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.