Tehoa Telma -opiskelijoiden työelämässä oppimiseen

Eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämässä oppimisen onnistuminen edellyttää yksilöllisesti mietittyjä työtehtäviä. Ennakkoon suunnitellut työtehtävät auttavat myös työnantajaa saamaan paremman käsityksen opiskelijan tarpeista, taidoista ja osaamisesta.

Tehoa Telmaan työllistymällä –projektissa on työstetty työtehtäväanalyysi -lomake, joka on muokattu työanalyysi-lomakkeesta.  Se auttaa työnantajaa, opiskelijaa ja oppilaitosta juuri oikeanlaisten työtehtävien löytymisessä. Työtehtävät ovat yleensä avustavia ja toistuvia tehtäviä jotka ovat työpaikoille välttämättömiä heidän toimintansa kannalta. Työtehtäväanalyysi auttaa myös työnantajaa löytämään työpaikoilta sellaisia työtehtäviä, joita eniten tukea tarvitsevat opiskelijat pystyvät tekemään.

Työtehtäväanalyysin avulla opiskelijoille löytyneillä työtehtävillä vastataan myös reformin tuomiin vaatimuksiin suorittaa opinnoista suurin osa työpaikoilla. Työtehtäväanalyysi palvelee niin yksityisiä työnantajia kuin työ- ja toimintakeskuksiakin.
Tehoa Telmaan työllistymällä –projektin aikana erilaisia työtehtäviä on löytynyt esimerkiksi terveyskeskuksen ruokalasta, ikäihmisten kehitysvammaisten asuntolasta, hevostalleilta, koulutus- ja kuntoustusklinikalta, kampaamosta ja lemmikkieläinkaupasta.

Työnantajat tarvitsevat myös tietoa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisesta. Se on erityisen tärkeää silloin, kun työnantajalla ei ole tietoa erityisen tuen vaikutuksesta opiskelijan työkykyyn ja osaamiseen. Tehoa Telmaan työllistymällä –projektissa on työstetty osaamiskortti, jonka avulla opiskelijan osaaminen tulee paremmin esiin. Osaamiskorttiin opiskelija voi liittää kuvin, videoin ja tekstein, niitä asioita, joista hän on kiinnostunut ja mitä asioita hän osaa erilaisia työtehtäviä ajatellen. Opiskelija voi viedä paperisen tai sähköisen osaamiskortin mennessään työpaikoille ja täydentää sitä oppimisen karttuessa.

Opiskelun aikainen työelämässä oppiminen saattaa olla avaimena myöhempään palkkasuhteeseen. Työelämässä oppimisen aikana työnantajat saavat kokemusta erityisen tuen tarpeessa olevan ihmisen työskentelystä ja se saattaa madaltaa myöhempää palkkauksen kynnystä.

Päivi Kontiainen
Ammatillinen erityisopettaja
Ammattiopisto Luovi

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.