Minun, sinun ja meidän tavoitteista ja niiden saavuttamisesta

Mitä tarkoittaa tavoitteiden asettaminen ja miten tavoitteiden saavuttamista seurataan ja mitataan? Mikä merkitys on minun, sinun ja meidän tavoitteilla ja miten ne kytkeytyvät toisiinsa? Kenen tavoitteet pitää tuntea ja miksi? Miten saadaan kaikki mukaan ja kiinnostumaan tavoitteista ja tuloksista?

Olemme tänä vuonna käsitelleet ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston, AMEOn oppilaitoksissa yhdessä oppilaitosten johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa tavoitteita sekä tavoitteiden mittaamista ja saavuttamisen seurantaa useasta eri näkökulmasta. Asiaa, joka monelle opiskelijalle ja ehkä osin henkilöstöllekin saattaa tuntua vieraalta tai vaikeasti lähestyttävältä, on havainnollistettu monin käytännön esimerkein. Keskusteluissa oli niin opiskelijoiden, henkilöstön ja oppilaitoksen tavoitteet kuin ammatillisen koulutuksen reformi ja mitä uusia tavoitteita ja mitattavia asioita se tuo. Lisäksi pohdimme mm. sitä, mitä tarkoittavat tavoitteet ja tulokset aloilla, joille opiskelijamme valmistuvat.

Konkreettiseksi esimerkiksi tavoitteista ja niiden saavuttamisen seurannasta ja mittaamisesta on helppo nostaa erilaiset kilpailut. Osallistujat useimmiten asettavat tavoitteen, jonka haluavat saavuttaa. Harva lähtee päämäärättä mukaan, joku haluaa voittaa, joku olla mukana loppukilpailussa ja joku taas saada paremman tuloksen kuin edellisellä kerralla. Samalla lailla asetamme tavoitteita myös oppilaitoksissa ja mietimme keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioimme tavoitteiden saavuttamista. Henkilökohtaistamisen vahvistuminen ammatillisessa koulutuksessa lisää tarvetta asettaa henkilökohtaisia mitattavissa olevia tavoitteita opiskelulle ja sen päämäärille, ja myös meidän jokaisen työlle. On tärkeää pohtia yksin ja yhdessä, mitä tavoittelemme ja pääsemmekö tavoitteisiin vai ei.

Yhteistä keskustelua ja perehtymistä on toteutettu mm. työpajoina ja teemallisina aamu-tai iltapäivinä niin, että opiskelijoilla on ollut erilaisia tehtäviä tavoitteista, mittareista ja niiden kautta muodostuvista tulostiedoista. Olemme esimerkiksi pohtineet, mihin vaiheeseen koulutusprosessia oppilaitoksen käytössä olevat opiskelijatietoja ja oppimistuloksia kuvaavat mittarit kuuluvat. Ryhmäkilpailutehtävässä koostettiin yksittäisistä sanoista mitä tarkoittavat visio ja missio ja lähdettiin niiden kautta avaamaan tavoitteita.

Mukana olleiden palaute on ollut hyvin myönteistä ja hyötyinä on nostettu esiin mm. seuraavia asioita: lisäsi tietoa oppilaitoksen tavoitteista ja niiden merkityksestä, auttoi miettimään omia tavoitteita ja niiden merkitystä sekä kokonaisuutta, johon ne kuuluvat, tilaisuudet edistävät yhteisöllisyyttä ja oli hyvä pohtia asioita yhdessä ja yhdenvertaisina. Oli hyvä, että asiat liitettiin omaan työhön ja opiskeluun.

Ymmärrys siitä, että minun ja sinun tavoitteista muodostuu meidän tavoitteet ja meidän tavoitteet ovat sama kuin oppilaitoksen tavoitteet, lisääntyi. Oppilaitosta ei ole ilman minua, sinua ja meitä, on vain tilat koneet ja laitteet ja ne eivät ainakaan vielä aseta tavoitteita eivätkä yksistään saa aikaan tuloksia.

Lisätietoa Tietoa kaikille! -hankkeesta ja siinä tehdyistä asioista löydät projektisivulta ja aiheesta kertovasta videosta.

Marjut Huttunen
laatupäällikkö, Ammattiopisto Luovi

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.