Asenne ratkaisee

”Muutos alkaa, kun ihminen kysyy itseltään eikä joltakin toiselta, mitä hänen on tehtävä.”

Ammatillisen koulutuksen reformi asettaa meille kaikille, niin koulutuksen järjestäjille kuin työntekijöillekin haasteita ja muutospaineita. Haasteet on otettava vastaan yhdessä, yhdessä tehden. Meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus luoda jotain uutta ja innovatiivista.

Luovissa on käyty paljon keskustelua opiskelijoidemme työssäoppimisen mahdollisuuksista, työelämävalmiuksista, opintojen jälkeen työelämään siirtymisestä ja työpaikan löytymisestä. Reformin toimeenpano vuoden 2018 alusta on vauhdittanut tätä keskustelua myös vaikuttavuusrahoituksen näkökulmasta. Lisäksi koulutuksen tulisi tarjota yhä enemmän mahdollisuuksia opiskelijalle lisätä ammatillista osaamistaan aidoissa työtehtävissä eri yrityksissä.

Työnantajien tarjoamiin mahdollisuuksiin työllistää erityistä tukea tarvitseva nuori vaikuttavat myös asenteet ja ennakkoluulot, joita vielä valitettavasti löytyy ympäröivästä yhteiskunnastamme. Työpaikan saamisessa ja mahdollisissa työpaikkahaastatteluissa työnantajat kuitenkin kertovat, että merkityksellisintä oikeanlaisen osaamisen lisäksi on hakijan hyvä asenne työhön. Tämä nousi esiin julkaistusta Työelämätutkimuksen raportista (Talouselämä 15.2.2016). Sama sanoma oli mukana viime syksynä lähes jokaisen työelämän edustajan puheessa Luovi 10v- juhlissa sekä Työn raivaajat! -kampanjamme lanseerauksissa eri puolilla Suomea. Asenne työhön ja työntekoon nousevat esiin myös kampanjan videoissa, joissa yritykset haastavat toisia yrityksiä osallistumaan erityistä tukea tarvitsevien työllistämiseen ja työssäoppimispaikkojen tarjoamiseen.

Asenne rakentuu omasta suhtautumisesta erilaisiin asioihin. Tämä muovaa omia sosiaalisia taitojamme ja kykyämme tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa eli vuorovaikutustamme. Miten hyvää asennetta työhön ja yleensä elämään sitten voisimme opiskelijoillemme opettaa? Varmasti tähänkin löytyy näppäriä eri tavoin rakennettuja ohjelmia ja oppaita, mutta eikö paras tapa toteuttaa asennemuutosta ole oma asenteemme?

Minulla on ollut tehtävässäni mahdollisuus tutustua eri yksiköiden ja toimipisteiden toimintaan, henkilöstöön ja toisinaan myös opiskelijoihin. On ollut upeaa kuulla opettajan tai ohjaajan kertovan työstään innostuneesti ja omaa sekä työkavereiden työtä arvostaen. Se jos mikä välittyy myös opiskelijoille. Tuon innostuksen ja työn arvostamisen tartuttaminen opiskelijaan on ihan parasta pääomaa hänen elämäänsä varten.

Asenne vaikuttaa myös siihen, mikä on mahdollista. Positiivisella asenteella pääsee paljon pidemmälle kuin sillä, että antaa negatiivisuuden pilvien peittää ajatusten taivaan.  Onneksi tässä taidossa voi jokainen kehittää itseään.

On monta asiaa, joihin et voi vaikuttaa. Omaan asenteeseen kuitenkin voit, joka ikinen hetki!

Tule mukaan Työn raivaajat! -kampanjaamme.

Riitta Kaivola
Koulutusjohtaja

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.