Haku päällä!

Monen nuoren, ja vähän vanhemmankin, elämässä eletään nyt jännittäviä ja ehkä hieman stressaaviakin aikoja. Tällä viikolla startannut yhteishaku on vakava paikka ammattiaan valitsevalle hakijalle. Tarjontaa on joillain aloilla runsaasti, ja toisaalta joihinkin ammatteihin voi olla useampikin vaihtoehtoinen polku. Hakeutumisvaiheen ohjauksen tehostamiseksi ja asiakaslähtöisten hakeutumispolkujen mahdollistamiseksi ammatillisen koulutuksen reformi tuo kevään yhteishaun rinnalle aikaisempaa vahvemmin jatkuvan haun, jonka kautta uusia opiskelijoita voidaan ottaa oppilaitoksiin sisään ympäri vuoden.

Uudistukset valintakäytänteissä ovat tervetulleita, sillä tilastojen perusteella joka 10. nuori jäi vuonna 2017 koulutuksen ulkopuolelle peruskoulun päätyttyä. Tässä pudokkaiden ryhmässä on vahvasti edustettuna erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat nuoret, jotka eivät hakeudu tai pääse perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Erityisen suuri riski koulutuksen ulkopuolelle jäämisestä on nuorella, joka on suorittanut perusopetuksen yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Yhtälöä ei lainkaan helpota se, että samassa asiakasryhmässä myös opintojen eteneminen ja tavoitteiden saavuttaminen voi olla haasteellista: opintojen keskeyttämisriski on suurimmillaan yli 20 vuotiailla erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla, joilla on jo takanaan keskeytyneitä opintoja. Suurimpana keskeyttämisen syynä pidetään opiskelijoiden motivaation puutetta ja kokemusta väärälle alalle ajautumisesta. Joissakin tutkimuksissa päädytään syiden selvittelyssä vielä askelta pidemmälle ja todetaan vähäisen opiskelumotivaation kumpuavan puutteellisesta tai epäonnistuneesta siirtymävaiheen ohjauspolusta tai hakuvaiheen ratkaisuista. Ammatillisen koulutuksen reformissa korostuville periaatteille, asiakaslähtöisyydelle, osallisuudelle ja hakeutumisvaiheen entistä tehokkaammille ohjauspalveluille sekä opiskelijan osaamiseen perustuville yksilölliselle suunnitelmille näyttäisi siis todella olevan tilausta.

Ammattiopisto Luovissa on kehitetty pitkäjänteisesti erityistä ja vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevien hakijoiden hakeutumisvaiheen palveluja. Reformin hengessä Luovin Hakupalveluissa huomioidaan entistä kokonaisvaltaisemmin myös hakijan elämäntilanne ja joustavat mahdollisuudet opintojen aloittamiseen ympäri vuoden. Hakijan omat toiveet, vahvuudet ja mahdolliset opiskelun rajoitteet ovat asioita, jotka tutkitaan yhdessä hakijan kanssa opintoja suunniteltaessa ja hakija on, totta kai, aina tervetullut tutustumaan Luovin koulutustarjontaan ja opiskeluun joko vierailun, tutustumispäivän tai vaikka koko viikon kestävän koulutuskokeilujakson siivittämänä. Hakeutumisvaiheen ohjauksessa tehdään myös tiivistä yhteistyötä paitsi hakijan myös hänen verkostonsa kanssa, sillä koulutukseen ohjaaminen vaatii useimmiten moniammatillista osaamista, motivointia, kannustamista sekä laaja-alaista koulutuksen ja palveluverkostojen tuntemusta.  Tässä seurassa on hyvä jatkaa reformimatkaa!

Riina Karvonen
Opiskelija-asiain päällikkö
Ammattiopisto Luovi

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.