Työn raivaajista versoo menestystarinoita

Työn raivaajat -kampanja käynnistettiin syyskuussa 2017 osana Luovin 10-vuotisjuhlallisuuksia. Kampanjan tarkoituksena on raivata asenteita ja lisätä tietoutta erilaisista osaajista. Työn raivaajien taustalla on Luovin teettämä tutkimus, jonka mukaan 40% työnantajista voisi palkata erityiseen tukeen oikeutetun henkilön ja saman verran työnantajia voisi harkita palkkaavansa. Tiedon puute vaikuttaa kuitenkin yritysmaailman asenteisiin, jonka vuoksi erityisopiskelijat ja muut erityistä tukea tarvitsevat saattavat jäädä ilman mahdollisuutta. Luovissa tähän tahdottiin saada muutos.

Luovi täytti kymmenen vuotta samaan aikaan, kun Suomessa vietettiin 100-vuotisjuhlallisuuksia. Työn raivaajat -kampanja lanseerattiin Luovin lahjana 100-vuotiaalle Suomelle. Erilaisten osaajien parempi pääsy työelämään luo hyvinvointia ja yhteiskunnallisia säästöjä.

Kampanjaan haastettiin ensin Luovin entisiä yhteistyökumppaniyrityksiä. Nämä yritykset Luovin henkilöstön ohella haastoivat puolestaan uusia yrityksiä mukaan kampanjaan ja oppilaitosyhteistyöhön. Kampanjaan osallistumisen kynnys on haluttu pitää matalana ja siksi jokainen yritys voikin osallistua tärkeän asian esille nostamiseen parhaaksi näkemällään tavalla. Opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen, opettajien työelämäjaksot, yritysvierailut puolin ja toisin sekä opiskelijatöiden tilaaminen ovat kaikki tilaisuuksia lisätä kohtaamisia yritysmaailman ja erilaisten osaajien välillä sekä tutustuttaa heitä toisiinsa. Näin myös palkkaamisen kynnys madaltuu. Työn raivaajiin ovat tervetulleita kaikki yritykset toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. Tiivis työelämäyhteistyö kampanjan myötävaikutuksella on johtanut hienoihin tarinoihin, joissa voittajia ovat sekä opiskelija että yritys. Esimerkkeinä mainittakoon Jonin ja Tuulian tarinat.

Työn raivaajiin on liittynyt tällä hetkellä kymmeniä yrityksiä ja lisää liittyy mukaan koko ajan. Myös yksityishenkilöt ovat voineet osallistua kampanjaan haastaen yrityksiä ja levittämällä Työn raivaajien viestiä omissa verkostoissaan. Työn raivaajat onkin saanut tukea aina ylimmältä valtiojohdolta asti. Kampanjan suojelijaksi ilmoittautui tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja kannustajien joukkoon liittyi Oulun Luovi-vierailullaan myös pääministeri Juha Sipilä.

Keskustelu osatyökykyisten työllistymisestä jatkuu kesällä SuomiAreenalla, jossa Luovi on mukana järjestämässä aiheesta keskustelua yhdessä Hengitysliiton, Invalidiliiton, Tapaturma- ja sairausinvalidiliiton sekä Sata osaa –hankkeen kanssa. Keskustelu järjestetään torstaina 19.7. klo 11.30-12.30 Porin kaupungintalon puutarhalavalla. Tervetuloa kuuntelemaan paikanpäälle tai seuraamaan keskustelua streemauksen kautta.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.