Yhdessä uuteen amikseen

Syyslukukauden aloitusta ilahduttavat tänäkin syksynä uudet opiskelijat, jotka vielä tutustuvat ammatillisen koulutuksen kuvioihin ja samalla innokkaina seurailevat jatkavien opiskelijoiden kulkua. Tänä syksynä on korostunut erityisesti myös henkilöstömme positiivisuus ja iloisuus kaikissa kohtaamisissa. Onkohan superlämpimällä kesällä ollut ihan oma uudenlainen vaikutuksensa meidän jokaisen palautumiseen edellisestä lukuvuodesta?

Samoin kuin uudet opiskelijat, myös uudet työtekijät tuovat mukanaan raikkautta, uusia positiivisia tuulia oppilaitokseen ja sen työyhteisöön. Uusien ajatusten ja ideoiden yhdistyessä olemassa olevaan osaamiseen ja kokemukseen syntyy työpaikan henki ja eteenpäin katsova, kehittävä ilmapiiri, jossa jokaisen on hyvä olla.

Viime aikoina ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja uskottavuutta ovat heikentäneet muutamat julkiset kirjoittelut koulutuksen huonosta tilasta henkilöstönkin näkökulmasta. Tokihan voidaan kiistattomasti todeta, etteivät reformin yhteydessä tehdyt rahoitusleikkaukset ole välttämättä parantaneet koulutuksenjärjestäjien mahdollisuuksia toteuttaa laadukasta koulutusta. Ne ovat kuitenkin samanaikaisesti tuoneet mahdollisuuden tarkastella toimintatapoja uudella tavalla ja kehittää uutta. Reformin sijaan onkin alettu käyttää termiä uusi ammatillinen koulutus eli uusi amis. Se pitää sisällään kaikki ne uudistukset, joita koulutuksen keinoin voidaan toteuttaa ja mahdollisuudet, jotka voidaan hyödyntää. Ammatillisten erityisoppilaitosten perustehtävä ei ole poistunut mihinkään. Opiskelijat tarvitsevat edelleen ammattinsa hallitsevia aikuisia tuekseen sekä työelämä- ja elämänhallintataitojen oppimiseen tapahtuipa oppiminen sitten oppilaitoksen sisällä tai työpaikoilla.

Meillä Luovissa suurin voimavara on aina ollut osaava ja motivoinut henkilöstö. Meillä arvostetaan jokaisen henkilökohtaista osaamista omassa työtehtävässään. Opetushenkilöstö, joka muodostaa suurimman osan henkilöstöstämme, tekee arvokasta työtä opiskelijarajapinnassa ja me muut tuemme sitä omissa tehtävissämme. Varmistamme kaikki yhdessä opiskelijoillemme hyvän tulevaisuuden työelämässä ja elämässä yleensäkin. Tämä on meidän vastauksemme ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden epäilijöille.

Iloista mieltä ja onnistumisen kokemuksia alkavaa uuteen lukuvuoteen uudessa amiksessa meille kaikille ammatillisen koulutuksen piirissä oleville sekä erityisesti opiskelijoille!

Hannu Koivula
Johtaja

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.