Osuuskunnasta osaamista ja yrittäjyystaitoja nuorille

Työnantajille tehdyn tutkimuksen mukaan kolme yleisintä rekrytointikriteeriä työntekijöiden palkkaamisessa olivat asenne työhön, osaaminen ja motivaatio (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 42/2017). Rekrytointitilanteissa työnantaja pyrkii selvittämään työnhakijan asenteen työhön ja yrittäjyyteen. Mitä se tarkoittaa ja vastaako työnhakijan asenne työnantajan odotuksia? Yrittäjyydestä puhuttaessa sisäinen yrittäjyys on laajempi käsite kuin oman yrityksen pyörittäminen. Meidän kaikkien on tärkeää ymmärtää yrittäjyyden rooli yhteiskunnassa sekä toimia työelämässä yrittäjämaisesti, vaikkemme itse olisikaan yrittäjiä.

Lakeuden portaat -hankkeessa yrittäjyyskasvatusta edistetään kehittämällä pedagoginen työosuuskuntamalli, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tehdä töitä todelliselle asiakkaalle opintojen aikana ja työllistää itsensä osuuskunnassa myös valmistumisen jälkeen. Itsensä työllistäminen edellyttää sitä, että opiskelija on tunnistanut omat vahvuutensa ja osaamisensa, joka mahdollistaa työllistymisen.  Ja sen lisäksi hänellä on riittävät työelämävalmiudet ja motivaatio tehdä työtä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiltä kartoitettiin esteitä nuorten työllistymiselle 2014. Kyselyn perusteella kaksi suurinta estettä koettiin olevan yleisten työelämävalmiuksien puuttuminen ja sitoutuminen työnantajaan. Siksi onkin yhdessä pohdittava, miten ja millä sisällöillä yrittäjyyskasvatus edistää opiskelijan vahvuuksien ja osaamisen tunnistamista ja miten sillä voidaan vastata edellä mainituissa kyselyissä esille tulleisiin rekrytoinnin kriteereihin ja nuorten työllistymisen esteisiin.

Lakeuden portaat -hankkeessa opiskelijat voivat kehittää ja hyödyntää osaamistaan työelämän aidoissa työtehtävissä ja kokea osallisuutta osana yhteiskuntaa. Osallisuus ja työ antavat opiskelijalle mahdollisuuden toteuttaa unelmiaan. Hanke edellyttää toimivaa yhteistyötä myös järjestäviltä tahoilta – Osaolta, Luovilta, Oulun ammattikorkeakoululta sekä Kempeleen kunnalta. Onnistuakseen hanke vaatii meiltä rohkeutta nähdä ja tehdä asioita toisin.

Hannu Isojärvi
projektipäällikkö, Lakeuden portaat -hanke

 

 

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.