Luovin hakutoimiston avajaisten tunnelmia 5.10.2018

Ammattiopisto Luovin valtakunnallinen hakutoimisto avautui elokuun ensimmäinen päivä ja virallisia avajaisia viettiin perjantaina 5.10. yhdessä Oulun alueen ohjausverkostojen kanssa. Lumisessa säässä avajaisiin saapui ohjaustyön tekijöitä peruskouluista, OSAO:lta, Nuorten ystäviltä, etsivästä nuoristyöstä, TE -palveluista, sekä DuuniPolku -hankkeesta. Alkuun Luovin koulutustoiminnanjohtaja Seija Karvonen toivotti kaikki tervetulleeksi ja hän kertoi, miten hakeutumisvaiheen ohjausta on haluttu Luovissa vahvistaa avaamalla yhden luukun periaatteella toimivat palvelut. Hakutoimisto sijaitsee Oulussa, Veteraanikadulla, mutta se palvelee valtakunnallisesti sekä hakijoita että heidän huoltajiaan ja hakeutumisvaiheen ohjausverkoja tiiviissä yhteistyössä Luovin yksiköiden ja toimipisteiden henkilöstön kanssa. Hakutoimistosta palvellaan puhelimitse, chatissa, sähköpostilla sekä tarjoamalla mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaustapaamiseen esimerkiksi hakutoimistolla tai vaikkapa messutapahtumissa.

Hakutoimiston työntekijät kertoiva, miten hyvin hakijat, heidän huoltajansa ja muut ohjaavat tahot ovat löytäneet hakutoimiston palvelut. Yhteydenottoja tulee päivittäin eri kanavien kautta. Kysymykset liittyvät pääasiassa koulutustarjontaan, miten koulutuksiin hakeudutaan ja mitä liitteitä Luoviin tulee hakemuksen lisäksi toimittaa. Erityisesti kiinnostusta herättävät tällä hetkellä uusista koulutuksista; eläintenhoitajan tutkinto, jota voi opiskella Luovin Muhoksen yksikössä ja syksyllä Oulun yksikössä alkanut leipuri-kondiittorin tutkinto. Myös näihin koulutuksiin voi hakea jatkuvassa haussa, joka mahdollistaa hakeutumisen läpi lukuvuoden. Jatkuvassa haussa olevat koulutukset löytyvät Luovin koulutuskalenterista, johon linkki löytyy Luovin www-sivuilta.

Hakeutumisvaiheen ohjauksen tulee olla joustavaa ja monipuolista, jotta jokaiselle löytyy ohjauksen avulla oikea-aikainen omien opiskeluvalmiuksien ja vahvuuksien mukainen suunnitelma kohti yksilöllistä opiskelupolkua. Hakutoimistosta saa apua ja neuvoja myös koulutuskokeiluun hakeutumisessa ja muiden omaa suunnittelua tukevien ohjauspalveluiden löytämisessä. Mikäli hakija tarvitsee opiskelussaan ja oppimisessaan erityistä tukea, on tuen tarpeiden kartoittaminen ja sopivien pedagogisten tukipalveluiden suunnittelun huomioiminen myös tärkeä osa hakeutumisvaiheen ohjausta. Niinpä avajaisissa jaettiin uusien hakijaoppaiden ja koulutusala kohtaisten esitekorttien lisäksi tietoa myös Luovissa kehitetystä RUORI ohjauksen ja pedagogisen tuen tarpeen arviointityökalusta, jota Luovissa on käytetty jo useiden vuosien ajan. Sen avulla voidaan yhdessä pohtia, missä opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä asioissa tuen tarvetta liittyen muun muassa opiskelumotivaatioon, opiskeluvalmiuksiin, voimavaroihin, yhteistyötaitoihin ja arjen sujumiseen. Arviointia voidaan hyödyntää myös siirtymävaiheen tiedonsiirrossa, jolloin hakijan ohjaava taho voi tehdä RUORI:n ja näin auttaa hakijaa itselleen sopivan opiskelupolun suunnittelussa. Kyseessä on siis moniammatillinen työkalu, jossa hakijan oma arviointi on keskiössä. RUORI:n käyttöön on tarjolla koulutusta Oulussa seuraavan kerran jo 18.10. Koulutus toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Vetovoimala -hankkeessa, jossa kehitetään valtakunnallisia erityisen ja vaativan erityisen tuen hakijapalveluita. Hanke toteutetaan Ammattiopisto Luovin, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Stadin ammattiopiston yhteishankkeena. Lisätietoja RUORI:sta ja muista hakeutumisvaiheen palveluista ja kehittämistyöstä löydät vetovoimala.fi -sivustolta sekä luovi.fi -sivustolta.

Avajaisissa oli mahdollisuus kohdata myös Luovin opiskelijoita. Kokkiopiskelijat olivat valmistaneet vieraille maittavat tarjoilut ja he olivat mukana toteuttamassa avajaisia hakutoimistossa. Eri ammattialojen ja valmentavan koulutuksen opiskelijoita oli mahdollisuus tavata myös Luovi uudessa koulurakennuksessa, Komentajan talossa, jossa avajaisiin osallistuville verkostoille järjestettiin esittelykierroksia. Kierroksella opiskelijat kertoivat opiskelusta Luovissa. Oppilaitosten opoilta tulikin palautetta siitä, että opiskelijoiden tarinat ja kokemukset olivat erittäin tärkeää antia avajaisissa ja opiskelijoita toivottiin mukaan vanhempain iltoihin ja mm. messu tapahtumiin. Tällä viikolla 10.-11.10. Ouluhallissa toteutuvat WORK tarjoavat jälleen mahdollisuuden saada tietoa erilaisista opiskeluvaihtoehdoista, tavata opiskelijoita ja kuulla heidän aitoja opiskelutarinoita, myös Luovista. Sieltä saat tietoa eri opiskeluvaihtoehdoista Luovissa ja neuvoa hakemiseen. Luovin opinto-ohjaajat auttavat sinua sinulle sopivan koulutusalan valinnassa. Tervetuloa käymään Luovin messuosastolla. (Lisätietoja; http://www.pohjois-suomenmessut.fi/tapahtuma/work-2018-oulu/)

Jaana Heikkinen, opinto-ohjaaja

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.