Erityistä pedagogiikkaa tulevaisuuden tarpeisiin

Ensimmäiset kuukaudet luovilaisena ovat olleet todella mielenkiintoisia, päivä toisensa jälkeen uutta oppien ja kokien. Ja mitä olenkaan oppinut? Olen oppinut, että ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet ovat nerokkaita. Olen oppinut, että ammatillinen erityisopetus on koko Suomen laajuisesti laadukkaasti hoidettu ja Luovilla on siinä suurimpana oppilaitoksena aivan erityinen asemansa. Olen kokenut erityisopetuksen erinomaisuutta – sekä toimintakulttuurissa että henkilöstön asenteissa. Olen kokenut valloittavia kohtaamisia tutustuessani Luovin eri yksiköiden ja toimipisteiden arkeen ja ihmisiin sekä muiden oppilaitosten ja yhteistyökumppaneiden edustajiin.

Alkava vuosi 2019 on vaalivuosi. Meidän on omalta osaltamme varmistettava, että koulutus on mukana vaalikeskustelujen teemoissa. Ammatillisen erityisopetuksen kehittäminen ja reformin tavoitteiden mukaisen työskentelyn mahdollistaminen – myös rahoituksen myötä –  ei saisi jäädä vain lunastamattomien vaalilupausten pinoon. Oppivelvollisuuden pidentämisesityksen rinnalle on tuotava vaihtoehto, jossa tarkastellaan tukea tarvitsevien ja syrjäytymisvaarassa olevien tehokkaampaa ja laadukkaampaa ohjausta. Hyvin kohdennettu ja oikein ajoitettu tuki tuottaa varmasti paremman tuloksen kuin koko ikäluokan oppivelvollisuuden pidentäminen. Kohderyhmä tunnistetaan kyllä useimmiten jo varhain – kiitos laadukkaalle varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle!

Ammatillisen erityisopetuksen opiskelijoiden tuen tarpeiden kirjo kattaa laajalti erilaiset tuen tarpeet. Jatkuvana haasteena on erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjautuminen tarvitsemansa tuen mukaiseen opiskelupaikkaan. Opiskelijavalintamme perustuu pitkälti lääketieteellisiin lausuntoihin. Voimmeko kehittää erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tarpeiden todentamista pedagogisilla perusteilla ja siten tukea opintoihin ohjautumista ja niissä etenemistä? Voimmeko kehittää erilaisia konsultaatio- ja ohjauspalveluja ammatillisen koulutuksen kentällä ja siten tukea opiskelijoita ja heidän ohjautumistaan? Ja kaikista tärkeintä, miten kehitämme pedagogiikkaamme vastaamaan erilaisiin tuen tarpeisiin koko kirjon osalta? Ja samalla, miten kehitämme pedagogiikkaamme vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin? Meillä on valtavasti erityispedagogista osaamista, mutta aina on tilaa ja tarvetta kehittämiselle. Maailma ja työelämä ympärillämme muuttuu, meidän on varmistettava, että pysymme muutoksessa mukana.

Vastauksena noihin edellä esittämiini kysymyksiin: Kyllä voimme. Ja yhteistyössä kehitämme. Mutta tarvitsemme tähän työhön jokaisen ammatillisen erityisopetuksen parissa työskentelevän osallisuutta. Ja tarvitsemme kumppaneita nivelvaiheiden molemmin puolin. Yhteistyölle avointa ja tulevaisuuteen suuntaavaa vuotta meille kaikille!

Seija Karvonen
koulutustoiminnan johtaja

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.