Erityisellä asialla

Hengitysliiton koulutustoiminnan neuvottelukunta kokoontui Luovin johtoryhmän kanssa ensimmäiseen yhteiseen kokoukseen Helsingissä. Ilmassa oli historian havinaa, sillä neuvottelukunta on ensimmäinen laatujaan koko Hengitysliiton historiassa. Neuvottelukunnan kokoontuminen ajoittui sopivaan aikaan vaikuttamistyönkin näkökulmasta. Juuri nyt, eduskuntavaalien lähestyessä on oikea aika ja erittäin tarpeellistakin tuoda esille meille ammatillisen erityisopetuksen järjestäjille olennaisia asioita julkiseen keskusteluun ja sitä kautta myös päätöksentekoon.

Eduskunnan puhemies Paula Risikon johtamassa neuvottelukunnan kokouksessa Luovin johto sai erittäin hyvää evästystä monipuoliselta asiantuntijajoukolta tärkeiden asioiden viestimiseen. Samalla neuvottelukunnan yhteiskunnallisia vaikuttajia informoitiin oppilaitoksessa esiin nousseista kysymyksistä.

Luovissa on valmisteltu yhdessä AMEO-verkoston johtoryhmän kanssa kannanottoja, joiden takana yhdessä olemme ja joissa näkyy yhteinen tahtomme saada parannusta ammatillisten erityisoppilaitosten asemaan ja rahoitusjärjestelyihin.

  1. Ammatillisten erityisoppilaitosten rooli oppilaitoskentässä on ehdottoman tärkeä. Niitä tarvitaan niille vaativan erityisen tuen opiskelijoille, jotka eivät tuen tarpeensa vuoksi voi integroitua muihin oppilaitoksiin.
  2. Vaativa erityinen tuki sisältää laajan kirjon erilaisia tuen tarpeen perusteita. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi vammasta, sairaudesta, oppimisvaikeuksista tai sosiaalisista syistä. Koulutustarjonta on tämä huomioiden pidettävä tarpeeksi laajana, jotta kaikilla perusopetuksen päättäneillä olisi mahdollista hakeutua kykyjensä mukaiseen koulutukseen.
  3. Elinikäinen oppiminen on turvattava myös erityistä tukea tarvitseville aikuisille.
  4. Vaativan erityisen tuen ammatillista erityisopetusta tule rahoittaa pääosin perusrahoituksella. Rahoituksessa on huomioitava opiskelijoiden suurempi tarve arjen perustaitojen ja työelämävalmiuksien tukemisessa.
  5. Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen edistäminen parantaa yhteiskunnallista tasavertaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa kaivattua työvoimaa. Suomi tarvitsee kaikki kädet.
  6. Koko ikäluokan oppivelvollisuusiän nostaminen ei ratkaise syrjäytymistä. Tuki tulee kohdistaa nimenomaan sitä tarvitseville.

Toivon tulevista eduskuntavaaleista koulutusvaaleja siten, että sekä ehdokkaat että valituiksi tulevat päättäjät katsoisivat lupauksiaan ja mahdollisuuksiaan realistisesti. Ammatillisessa koulutuksessa ja erityisopetuksessa on asioita, joita voidaan korjata pienilläkin ratkaisuilla. Ehkä tärkein asia on palauttaa taloudellinen luottamus koulutuksenjärjestäjille siten, että me voimme rohkeasti kehittää oppilaitoksia opiskelijoiden hyväksi investoimalla ammattitaitoiseen henkilöstöön ja henkilöstön osaamiseen.

Hannu Koivula
Johtaja

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.