Vuosi reformilähettiläänä: asiantuntijuuden jakamista ja arvokkaita oivalluksia

Hieman yli vuosi sitten joulukuussa sain kunnian tulla kutsutuksi ammatillisen koulutuksen reformilähettilääksi, ja osallistua tätä kautta valtakunnallisen reformilähettiläsverkoston toimintaan. Kutsu reformilähettilääksi sai minut heti innostumaan. Oli todella hienoa päästä toimimaan 20 asiantuntijan verkostossa ammatillisen uudistuksen alkumetreillä. Reformilähettiläänä koin olevani aitiopaikalla reformin toimeenpanossa.

On myös pakko myöntää, että tehtävä aiheutti minussa suurta epävarmuutta. Miten osaisin vastata ulkopuolelta tuleviin kysymyksiin? Olisiko minulla riittävästi asiantuntemasta tähän työhön? Huoli osoittautui kuitenkin heti turhaksi. Hankkeen alussa opetushallituksen kaksipäiväisen koulutuksen ja sparrauksen jälkeen huomasin saaneeni 20 asiantuntijan tuen työlleni. En ollut yksin. Vaikeiden kysymysten äärellä autoimme toisiamme. Useita puheluita ja sähköposteja tulikin vaihdettua reformilähettiläiden kesken. Jokaisella meillä oli oma erityisosaamisemme! Usein valmistauduin tilaisuuksiin soittamalla ensin puhelun jollekin reformilähettiläistä. Heiltä sain ideoita työstettäväksi eteenpäin.

Reformilähettilästoiminnan kantavana ajatuksena oli tarjota matalan kynnyksen palvelua reformin toimeenpanoon liittyvissä asioissa. Työssäni toimin opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä esimiesten sparraajana, mentorina sekä reformitiedon välittäjänä oppilaitoksissa, verkostoissa sekä työelämässä. Pyynnöt liittyivät esimerkiksi henkilökohtaistamisen käytänteisiin, opiskelijan ohjaamiseen, HOKSin laatimiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, osaamisen arviointiin. Parhaimpia tilaisuuksia olivat kuitenkin ne, joissa istuimme opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa saman pöydän ääreen keskustellen käytännön läheisesti reformin toimeenpanoon liittyvistä asioista. Tällaiset tilaisuudet tarjosivat itselle ikkunan toisten oppilaitosten ja organisaatioiden maailmaan. Se mikä itselle oli omassa työssä jo tuttua, saattoi toisaalla aiheuttaa syvää huolta ja ahdistusta. Toisaalta sain myös itse arvokkaita oivalluksen hetkiä ja jakaa kokemuksia.

Pääasiassa suhtautuminen ammatillisen koulutuksen uudistuksiin oli eri tahoilla myönteinen. Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano vaikuttaa oppilaitoksen toimintatapoihin toimintakulttuuriin, opetus- ja ohjaushenkilöstön rooleihin ja osaamistarpeisiin sekä opettajuuteen ja pedagogiseen ajatteluun. Muutos on aina myös mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta. Epävarmuuskin liittyy uuden oppimiseen. Hyväksymällä sen voimme myös nauttia tästä matkasta!

Tiina Mikkola
opinto-ohjaaja

Opetushallituksen Reformilähettiläs-hanke päättyi 28.2.2019. Hankkeen tavoitteena oli tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa arjen tasolla oppilaitoksissa. Reformilähettiläinä toimi 20 ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa eri koulutuksen järjestäjiltä sekä eri puolilta Suomea.

Ammattiopisto Luovi koordinoi toimintaa. Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 190 tapaamista, joihin osallistui 4300 henkilöä. Oppilaitostapaamisissa on ollut mukana niin opetus- ja ohjausalan henkilöstöä kuin työelämän edustajia. Hankkeen ainutlaatuisuutta osoittaa muun muassa se, että kaikki ammatillisen koulutuksen koulutuksenjärjestäjät kontaktoitiin ja heille tarjottiin reformilähettiläiden asiantuntemusta.

Luovilta reformilähettiläinä toimivat ammatillinen erityisopettaja Henni Huttu-Hiltunen sekä opinto-ohjaaja Tiina Mikkola

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.