Opiskelut kännykässä? – Verkko-oppimisen vaihtoehtoja

Voiko joitain opiskelutehtäviä tehdä kännykällä?

Voiko opiskelija seurata puhelimestaan, mitä tehtäviä ja opintoja on jo suoritettuna ja mitä vielä pitää tehdä, jotta valmistuu?

Voiko puhelimesta tai läppäriltä tallentaa ja tulostaa opintojen päättyessä portfolion tai cv:n, mistä näkee vaikkapa kuvin, mitä on oppinut opiskeluaikana?

Voiko opettaja laittaa opiskelijalle tehtäviä verkkoon, jotka opiskelija voi tehdä läppärillä tai puhelimellaan? Voiko opiskelija dokumentoida työpaikoilla tehtyjä työtehtäviä puhelimellaan kuvaamalla?

Kyllä – kaikkiin edellisiin.

Tänä vuonna olemme selvittäneet Luovissa, millaisilla ohjelmilla tai sovelluksilla opiskelijoille voi jakaa sellaisia opiskelutehtäviä, joita voi tehdä verkossa (koulussa, työpaikalla työelämässä oppiessaan, kotona tai muualla verkon ääressä).  Selvitämme, mitä ohjelmia voi hyödyntää myös työelämässä oppimisen jaksoilla​ ja missä ohjelmissa on riittävän selkeä näkymä opintojen etenemisestä. Näitä ohjelmia kutsutaan esimerkiksi verkko-oppimisympäristöiksi, toiminnanohjausjärjestelmiksi, työkirjajärjestelmiksi tai oppimisympäristön kaltaisiksi palveluiksi. Olemme tutustuneet muun muassa seuraaviin järjestelmiin: Workseed, Itslearning, Edukit, Claned, Teams, Google Classroom, Moodle, Futural Skills ja Qridi.

Olemme tutustuneet näihin järjestelmiin Parasta Digiohjausta -projektissa, josta voi lukea lisää täältä.

Digitaalisuus opinnoissa tai edellä mainittu verkko-oppimisen järjestelmä ei ole itseisarvo, vaan siitä pitää olla hyötyä. Tarkoitus on, että oppimista voi tallentaa riippumatta siitä, missä ympäristössä oppimista tapahtuu. Tarkoituksena on löytää ohjelma, millä voi seurata selkeältä näkymältä oppimisen ja opiskelun prosessia ja mahdollisesti tehdä tehtäviäkin, vaikkapa monivalintaa.

Onko ohjelma, jolla voi tehdä kaikkea edellämainittua, käytössä Luovin opiskelijoilla ja opettajilla? – Ei.

Tällä hetkellä olemme vielä hieman eksyksissä verkko-oppimisen järjestelmien viidakossa.  Yksi ohjelma ei tarjoa kyllä-vastausta kaikkiin tarpeisiin. Jotta löydämme sopivimman ohjelman, on tarpeen vielä vastata seuraaviin kysymyksiin:

Onko tarpeen, että opiskeluun liittyvä viestittely tapahtuu ohjelmassa (ei esim. WhatsAppissa)? Onko mobiilisti tehtävä opiskelijan arviointi tarpeen? Miten työpaikkaohjaaja pääsee kirjautumaan ohjelmaan? Näkeekö työpaikkaohjaaja vain ne tutkinnon osat tai ammattitaitovaatimukset, mitä opiskelija on suorittamassa? Miten työpaikkaohjaajan kommentointi opiskelijan työelämässä oppimisen jaksoilla onnistuu? Halutaanko ohjelma tai sovellus, jolla seurataan osaamisen kertymistä vai halutaanko ohjelma, jolla voidaan myös jakaa ja arvioida tehtäviä? Voiko oppitunnin jakaa verkkoon, jotta opiskelija voi osallistua etänä? Käyttävätkö kaikki Luovin opettajat ja opiskelijat samaa ohjelmaa tai sovellusta, vai onko eri aloilla käytössä erilaisia ohjelmia? Miten ohjelma toimii yhdessä Primuksen kanssa, mitä tietoja Primuksesta siirtyy ohjelmaan ja toisinpäin? Siirtyvätkö arvosanat automaattisesti opiskelijahallintojärjestelmään? Miten opettajat voivat jakaa yhteistä oppimateriaalia ohjelmassa?

Toiveena on, että tämän vuoden edetessä osaamme ehdottaa yhtä tai kahta verkko-oppimisympäristöä, toiminnanohjausjärjestelmää tai työkirjajärjestelmää Luovin opiskelijoiden ja opettajien käyttöön.

Verkko-oppimisympäristöt ja -järjestelmät kuten muukin digitaalinen maailma, päivittyy ja uudistuu jatkuvasti. Samoin kuin kännykkää ostaessa, joku ostaa sen nopeasti tuotteita vertailuaan ja joku lykkää ostamista odotellessaan uusia ominaisuuksia seuraavan vuoden malleihin – ja jää yhä odottamaan. Verkko-oppimisen järjelmän valinnassa voidaan toimia samoin. Näissäkin järjestelmissä seuraava uutuustuotteet kurkistelevat jo ovelta.

Piia Jokelainen, Digiasiantuntija

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.