Tutkintotavoitteista ammatillista osaamista tuottavan työn toiminnan idealla

Lainsäädännön mukaan opiskelija hankkii ja osoittaa osaamisensa oikeissa työtehtävissä. Pohdinnan keskiöön on noussut työpajan toiminnan idea, jotta oppimisympäristö vastaa työpaikkaa myös tuottavan työn osalta.

Ammattiopisto Luovin ja Silta-Valmennusyhdistys ry:n pitkän kumppanuuden tuloksena on jo viime vuosituhannella luotu Tampereelle Tuotantokoulu-malli, jossa asiakasohjautuvuus ja kokonaisvaltaisen tuen malli on suunniteltua, sovittua ja tavoitteellista. OPIKKO-hanke mahdollistaa yhteistyömallin luomisen ja hyvien käytänteiden pilotoinnin nyt myös Valo-Valmennusyhdistyksen kanssa.

Yhdessä on analysoitu toiminta- ja oppimisympäristöjä, kartoitettu oppimisen haasteita ja koitettu ratkaista jokaisen elämäntilanteeseen sopiva tapa hankkia osaamista. Näin turvataan yksilön toimeentulo opintojen aikana ja oikeus vaativaan tai erityiseen tukeen. Tampereen kaupungin kanssa on suunniteltu yhteistyötä asiakkaan tarkoituksen mukaiseen palveluun ohjautumiseen ja yhteistä toimintamallia asiakasohjaukseen, koordinointiin ja osaamisen tavoitteelliseen hankkimiseen. Asiakkaan elämäntilanne ja koulutustarve määrittää, onko kyseessä koulutussopimus-, oppisopimusopiskelija vai tutkinnon osan osaamisen hankkija ilman opiskelijastatusta. Kaikille yhteistä on saavuttaa osaamisen tavoitteet, osoittaa ne hyväksytysti näytössä ja jatkaa eteenpäin omien tavoitteiden mukaisesti.

Tuottavan työn toiminnan idea kerryttää riittävästi tutkintotavoitteista ammatillista osaamista. Tästä syystä Luovi ja Silta-Valmennusyhdistys on tuonut perinteisten alojen rinnalle pilotoitavaksi myös ohjausosaamisen kehittämisen ja palvelumuotoiluajattelun. Osaamista hankitaan työtä tehden aidoissa ohjaustilanteissa omaa työtä kehittäen ja toiminnan idean löytymiseksi. Osaamista kertyy kasvatus- ja ohjausalan lisäksi liiketoiminnan alalta, johon asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun osaaminen kytkeytyy.

Pohdinta ja määrittely toiminnan ideasta, kokonaisvaltaisesta tuesta ja osallisuudesta, synnytti eri alojen valmennuksen ja koulutuksen -tiimin pilotoinnin. Yhteistoiminnallista tiimioppimista kehitetään yksilöllisten urapolkujen ja tutkinnonosien suorittamisen tueksi. Tiimissä voi olla koulutus-, työkokeilu ja tukityöllistämisen palvelussa ja hyötyä ryhmäoppimisesta sekä Silta-Valmennusyhdistyksen ja Luovin tuottamasta työelämävalmennuksesta. Samalla tiimi tekee näkyväksi kokemusasiantuntijuuden kehittämistyössä, kun urapolku on johtanut sisäisen ja ulkoisen työpajatoiminnan kautta seinättömään valmennukseen, koulutukseen ja työelämään.

Rauni Aaltonen
erityisopetuksen asiantuntija, OPIKKO-hanke

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.