Pedagogiset ankkurit hyvän opettajuuden ja ohjauksen suuntaviivoiksi

Olemme aloittaneet Ammattiopisto Luovin opettajuuden, ohjauksen ja pedagogiikan nykytilan kartoituksen 360-arviointi- ja palautemenetelmällä. Lisäksi nykytilan kartoitusta ovat mukana tekemässä opiskelijoiden ja työelämän edustajat omissa työpajoissaan. Uudistamme Luovissa toteutettavaa pedagogiikkaa määrittelemällä Luovin pedagogiset ankkurit eli pedagogisen strategian.

Pedagogiset ankkurit luovat perustan yhtenäiselle tavalle toteuttaa ammatillista erityisopetusta kaikissa Luovin yksiköissä ja toimipisteissä. Pedagogiset ankkurit perustuvat Luovin arvoihin ja ne toimivat hyvän opettajuuden ja ohjauksen suuntaviivoina. Lyhyesti ja ytimekkäästi tavoitteena on koko Luovin toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen.

Ammattiopisto Luovi on valtakunnallinen ammatillisen erityisopetuksen koulutuksenjärjestäjä. Tarvitsemme Luovissa yhteisen näkemyksen siitä, miten toimimme ja mitkä asiat ovat meille erityisen tärkeitä, koska toimimme maantieteellisesti laajalla toimintakentällä. Pedagogisten ankkureiden määrittelyyn on haettu elementtejä tiimioppimisesta ja positiivisen oppimisen teeseistä sekä Ahlmannin oppimisen kulmakivistä. Olemme huomioineet pedagogisten ankkureiden määrittelyssä uudistuneen lainsäädännön.

Alusta lähtien pedagogisten ankkureiden määrittelyä on tehty yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa. Työpajoissa olemme kysyneet, mitkä asiat ovat tärkeitä opettajuudessa, ohjauksessa ja pedagogiikassa.

Nykytilan arvioinnin ja työpajojen palautteiden pohjalta löydämme vahvuutemme ja teemme organisaation eri tasoilla osaamisen kehittämisen suunnitelmia sekä jatkamme Pedagogisia ankkureiden määrittelyä. Jatkossa toistamme itsearvioinnin noin 2-3 vuoden välein arvioidaksemme omaa ydintoimintaamme. Näin tietomme vahvuuksistamme sekä mahdollisista kehittämisen kohteista päivittyy aina uudelleen.

Timo Huurinainen
projektipäällikkö
Pedagogiset ankkurit -hanke, Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2018, Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.