Tolokkua oppimateriaali- ja työvälinekuluihin

Tänäkin syksynä moni opettaja on toimittanut kuumeisesti sairauslomalta opetusmateriaalia sijaiselle, jakanut omasta OneDrivestaan O-tiedoston kollegalle, opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle. Oppikirjaa ja tulosteitakin joutuu välillä käyttämään, vaikka ne koetaan usein paheksuttavan vanhanaikaisina, koska ne lisäävät paperin kulutusta ja kuluttavat hiilinieluja. Useita kertoja on pulpahtanut pintaan unelma oppilaitoksen yhteisestä materiaalipankista, ainakin YTO-opintoihin. Opiskelija voisi työpaikallakin kätevästi edistyä yhteisissä opinnoissa eikä tarvitsisi niin usein jakaa yksittäisiä tiedostoja.

Tolokusti verkossa -hankkeen tavoitteena on alentaa toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannuksia yhteistuumin tuottamalla pakollisiin YTO-opintoihin verkko-oppimateriaalia. Valtakunnallisessa Tase-verkostohankkeessa kartoitetaan laajemmin oppimateriaali- ja työvälinekustannuksia pilottialoilla sekä selvitetään materiaalin hankinnan ja kilpailutusten ohjeistukset. Myös ammatillisilla oppilaitoksilla on hankkeissa mahdollisuus kokeilla sähköistä ja/tai oppikirjatonta opiskelua, koota digitaalista oppimateriaalia valtakunnalliseen oppimateriaalipankkiin ja arvioida ajan kanssa opiskelijakohtaisia kustannussäästöjä. Samanaikaisesti Luovissa on Parasta digiosaamista -hankkeessa selvitetty, millaisilla ohjelmilla tai sovelluksilla opiskelijoille voi jakaa opiskelutehtäviä, joita voi tehdä verkossa, työpaikalla, koulussa, kotona tai mobiilisti muualla. Mitkä näistä keinoista tuovat todellista säästöä oppimateriaali- ja työvälinekustannuksiin? Sen osoittaa kustannusvaikutusten arviointi ja sitä pitäisikin tehdä tavoitteellisesti.

OSAO:lla, Ammattiopisto Luovilla, Careerialla ja Yrkesakademin i Österbottenilla on käytössä useita verkko-oppimisympäristöjä. Vuoden 2019 aikana hankkeessa tuotettu digimateriaalikin on siis monenlaista. Alussa sovittiin, että verkko-opiskelumateriaalin tulisi olla avointa, helposti saatavilla, siirrettävissä ja muokattavissa tuotantotavasta riippumatta. Syksyn 2019 aikana hankkeessa tuotettuja YTO-digimateriaaleja on tarkoitus testata ja jalkauttaa Ammattiopisto Luovin eri yksiköihin. Luovin vastuulla on ollut tuottaa verkko-opetusmateriaalia matematiikan ja yrittäjyyden pakolliseen tutkinnon osa-alueeseen. Materiaaleja on tuotettu Microsoft Teams-, O365- ja Google Classroom -ympäristöihin.

YTO-verkko-oppimateriaaleista on hyötyä, kun opiskelijat työskentelevät itseohjautuvasti eri oppimisympäristöissä alueellisesti hajallaan verrattuna perinteiseen luokkaopetusympäristöön. Niistä on hyötyä myös oppilaitoksissa, joissa opiskelijamäärä on suuri ja opettajan on työajallisesti haastavaa antaa palautetta ja arvioida kaikkien eri oppimisympäristöissä työskentelevien opiskelijoiden työtehtäviä. Jos verkko-oppimisalusta sen sallii, tehtävätarkistuksia voi joissain tehtävätyypeissä automatisoida. Hankeverkoston tapaamisessamme nousi kuitenkin esiin kysymys, ettei aina voida todentaa, että opiskelija on itse tehnyt työtehtävänsä. Hankkeessa tuotetut ammatillisen toisen asteen verkko-oppimateriaalit soveltuvatkin parhaiten työtehtävien harjoitteluun ja oppimisvaiheeseen.

Digiopetusmateriaaleissa on pyritty ottamaan huomioon hahmottamiseen, lukemiseen ja keskittymiseen liittyvät haasteet sekä kielelliset vaikeudet. Oppilaitokset ovat pyrkineet tuottamaan helppokäyttöistä, selkeäkielistä, visuaalisesti selkeää ja kuunneltavaa materiaalia, jotta mahdollisimman monet saavuttaisivat sen helposti, esteettömästi ja mobiilisti. Useimmat erityisopiskelijat tarvitsevat lähiohjausta verkko-oppimisalustan käytön oppimiseen sekä verkko-oppimateriaalitehtävien tekemiseen. Itseohjautuvuutta voi kuitenkin reenata.

Lokakuussa Luovissa tuotetut valmiit verkko-opiskelumateriaalit testataan eri yksiköiden opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kanssa. Marras-joulukuun aikana hankkeen jäsenet jakavat hankkeessa tuotettuja digiopetusmateriaaleja ja perehdyttävät opetushenkilöstöä niiden käyttöön eri yksiköissä. Hankkeen verkko-oppimateriaaleja siirretään syksyn aikana valtakunnalliselle materiaalialustalle aoe.fi-sivustolle, josta voi vapaasti hakea materiaalia opetukseen ja siirtää alustalle omia verkkomateriaalejaan. Jatkohaasteena on, että jaettavat materiaalit olisivat myös muokattavia.

Digiopiskelumateriaalin tuottamisesta Google Classroomiin ja Microsoft O365-ympäristöön on henkilöstökoulutuksia Ammattiopisto Luovin Oulun yksikössä syksyn 2019 aikana.

Tuija Vuorijärvi, ammatillinen erityisopettaja

Tolokusti verkossa -hanke

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.