Yrittäjyyskasvatus on paljon muutakin kuin yrittäjäksi kasvamista.

Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjämäiseen asenteeseen ja myös yrittäjyyteen. On tärkeää oivaltaa, että yrittäjyyskasvatus ei todellakaan pidä sisällään pelkästään ajatusta yrittäjäksi ryhtymisestä (ulkoinen yrittäjyys) vaan yrittäjyyskasvatus on meidän kaikkien elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Esimerkkinä oma-aloitteisuus, aktiivisuus, vastuunottaminen ja vastuunkantaminen, tavoitteiden asettaminen ja kyky sitoutua toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin puhutaan sisäisen yrittäjyyden taidoista.

Edellisen hallituksen aikana tehtyjen OKM:n yrittäjyyskasvatuksen linjausten mukaan yrittäjyyskasvatuksen polku tulisi jatkua katkeamattomana aina esiopetuksesta korkea-asteelle saakka niin, että lasten ja nuorten yrittäjämäisen asenteen ja osaamisen kehittyminen otetaan huomioon joka luokka-asteella. Pohjois-Pohjanmaalle vuonna 2016 hyväksytyn yrittäjyyskasvatuksen strategian eräänä keskeisenä tavoitteena on yrittäjyys – ja työelämävalmiuksien kehittäminen. Maakunnan oppilaitoksille on annettu tehtäväksi integroida strategia oppilaitosten toimintaan.

Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan eri ammattioppilaitoksissa hyvinkin eri tavalla ja menetelmillä. Ja henkilöstön osaaminen liittyen yrittäjyyskasvatukseen vaihtelee. Yrittäjyyskasvatusta ei saa kokea ylimääräiseksi jutuksi. Koulutuksen toteutus tulee rakentaa siten, että yrittäjyyskasvatus on osa arjen toimintaa. Tähän liittyen on tärkeää varmistaa henkilöstön osaaminen.  Lakeuden portaat -hankkeessa Luovin henkilöstön yrittäjyyskasvatusosaamista pyritään edistämään tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuus suorittaa Oulun ammattikorkeakoulun yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkkejä. Sen lisäksi hanke mahdollistaa aiheeseen liittyvän lisäkoulutuksen otsikolla ”Minä yrittäjyyskasvatuksen ohjaajana/opettajana. Yrittäjyyskasvatus osana työelämälähtöistä oppimisympäristöä”.  Yrittäjyyskasvatusta ei saa laittaa yhden henkilön harteille, vaan koko oppilaitos tulee ottaa mukaan rakentamaan yrittäjyyskasvatusta edistävää toimintakulttuuria. Tässä korostuu johtamisen merkitys hankkeiden kautta saatavien mahdollisuuksien hyödyntämisessä, toimintakulttuurin muutoksen mahdollistajana ja esimerkinnäyttäjänä.

Hannu Isojärvi, projektipäällikkö Lakeuden portaat -hanke

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.