Timantti – Tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (Telma) opiskelijoilla on haasteita lukemisessa ja kirjoittamisessa, mikä vaikeuttaa heidän vastaamistaan erilaisiin kyselyihin ja vaatii osin toisen henkilön avustusta ja ohjausta. Timantti -hankkeessa on tartuttu tähän haasteeseen ja uudistettu Telma-palautejärjestelmää aiempien kyselyjen sekä Amis-kyselyn pohjalta. Tavoitteena on, että Telma-opiskelija voi vastata mahdollisimman itsenäisesti kysymyksiin.

Tuotoksena on Telma-aloitus- ja päättökysely, johon on valikoitu soveltuvat kysymykset Amis-kyselystä ja muokattu selkokieliasuun. Kyselyä on ollut tekemässä Ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) -verkoston opettajia, ohjaajia ja asiantuntijoita ja sitä on pilotoitu kaikissa AMEO-verkoston oppilaitoksissa. Kyselystä on tehty kolme eri versiota: ensimmäinen versio on Webropol-ohjelmalla toteutettava kirjallinen kysely, toisessa on kysymystekstin tukena kuvat ja kolmantena versiona on tehty apuvälinein toteutettava kysely. Näihin kyselyihin on mahdollista liittää mukaan ääneen luku -toiminto.

Timantti-hankkeen toteuttajat ovat luoneet yhteisen pohjan osaamisen arvioinnin tutkintokohtaiselle toteutussuunnitelmalle, jonka pohjalta oppilaitokset ovat tehneet mallit kunkin koulutuksenjärjestäjän omaan käyttöön. Suunnitelman kommentoinnissa ovat olleet mukana työelämän edustajat, jotta suunnitelma palvelee vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osaamisen arviointia työelämässä oppimisen jaksoilla.

Hankkeen ammatilliseen erityisopetukseen kohdentuvat tavoitteet ovat:

  • ”Kolmannes kasassa”-kyselypaketti, Ammattiopisto Live
  • Laadunhallintajärjestelmän toimivuuden parantaminen, laatukulttuurin vahvistaminen ja jalkauttaminen, Aitoon koulutuskeskus
  • Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen vastaamaan uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteita, Ammattiopisto Spesia
  • Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen uudistuneeseen Satamaan, Ammattiopisto Luovi

Timantti-hanke on Opetushallituksen rahoittama ja hankkeessa ovat mukana: Ammattiopisto Luovi (hankkeen koordinaattori), Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Kiipula ammattiopisto ja Suomen Diakoniaopisto.

Timo Huurinainen
projektipäällikkö
Timantti – Tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi -hanke

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.